Medlem uteslöts


Den tidigare ordföranden för SRF Skara-Götene Christer Jonsson utesluts ur Synskadades Riksförbund.

SRF:s förbundsstyrelse beslutade under sitt möte den 20-21 juni att utesluta Christer Jonsson i Skara under fem år.

– Det är med sorg vi utesluter en medlem, men en enig förbundsstyrelse såg sig inte ha något alternativ, säger Håkan Thomsson förbundsordförande i SRF.

Under SRF Skara-Götens extra årsmöte i maj begärde föreningen att förbundsstyrelsen skulle ta beslut om att utesluta den tidigare ordföranden i SRF Skara-Götene Christer Jonsson.

Orsaken till att förbundsstyrelsen valde att utesluta medlemmen är flera.

Under sin tid som ordföranden har Christer Jonsson enligt en auktoriserad revisors granskning använd föreningens pengar för privat bruk. Bokföringen har skötts slarvigt och bland annat det var orsaken till att Christer Jonsson inte beviljades ansvarsfrihet vid det ordinarie årsmötet i mars.

Lokalföreningen kräver tillbaka cirka 35 000 kronor av den tidigare medlemmen.

Christer Jonsson har enligt uppgifter från funktionärer och i media trakasserat den nya ordföranden för SRF Skara-Götene, Kristina Adolfsson.

– Detta är helt oacceptabelt, säger Håkan Thomsson.

Trots att Christer Jonsson vid föreningens årsmöte inte fick förnyat förtroende har han fortsatt att agera under SRF:s flagg.

Att utesluta en medlem är en ytterst ovanlig åtgärd i Synskadades Riksförbunds över 125-åriga historia.

I stadgan står följande:

Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av berörd lokalförening, distrikt eller branschförening.

– Vi vill att alla människor ska få en andra chans. Därför är uteslutningen tidsbegränsad till fem år, säger Håkan Thomsson.

I juni 2021 är Christer Jonsson på nytt välkommen att söka medlemskap i förbundet.