Misstänkt förskingring polisanmäld


Efter Synskadades Riksförbund Östra Göinges julfest uppdagades att det saknades pengar på bankkontot att betala räkningen med.

Synskadades Riksförbund har låtit en auktoriserad revisor gå igenom Synskadades Riksförbund Östra Göinges handlingar. Allt tyder på att föreningens kassör gjort sig skyldig till förskingring. I stort sett hela föreningens kapital, i storleksordningen
100 000 kronor, är borta.

Den 5 juli polisanmälde Synskadades Riksförbund kassören.

– Såvitt vi kan bedöma har kassören betett sig rent kriminellt, säger Håkan Thomsson, ordförande i Synskadades Riksförbund.

Vid årsmötet i mars kunde ingen styrelse väljas och föreningen förklarades därför vilande. Distriktet, Synskadades Riksförbund Skåne övertog då förvaltningen.Medlemmarna i Synskadades Riksförbund Östra Göinge informerades vid en medlemsträff den 5 juli innan polisanmälan gjordes.

– Det hela är djupt tragiskt. Föreningens tillgångar är i stort sett lika med noll, säger Håkan Thomsson.

Medlemmarna i Östra Göinge erbjuds nu att delta i aktiviteter hos närliggande SRF-föreningar.