En tjej med syntolkningsutrustning och en syntolk
Foto: Terése Andersson/Heart and Soul

Ny rapport vill öka kunskap om syntolkning


Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, har i samarbete med universiteten i Stockholm och Lund tagit fram rapporten Syntolkning – forskning och praktik. Rapporten, som är den första i sitt slag i Skandinavien, reder ut hur kulturupplevelsen för personer med synnedsättning kan utvecklas och hur syntolkning kan påverka inkluderingen i samhället.

– 120 000 personer i Sverige har en synnedsättning. Syntolkning ökar många människors möjlighet att uppleva kultur och natur. Med fördjupad kunskap om syntolkning gör vi samhället tillgängligt för fler, säger Magnus Larsson, generaldirektör på MTM.

Syntolkning, en talad beskrivning av till exempel film, konst och teater, blir allt vanligare i samhället men ändå är det ett rätt okänt begrepp. Med rapporten hoppas man kunna öka kunskapen om syntolkning och inspirera till forskning, utveckling och debatt.

– Rapporten ger flera intressanta perspektiv, till exempel hur man hanterar gester, säger Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare på Synskadades Riksförbund.

Genom att beskriva kroppsspråket och dess innebörd kan syntolkningen även ha ett habiliterande syfte, att öka förståelsen hos personer med synnedsättning för hur kroppsspråk används.

– I rapporten lyfts ett bredare perspektiv av syntolkning fram, bland annat i form av att ledsagare kan syntolka det man ser vid en promenad på stan, säger Henrik Götesson. Ett annat exempel från rapporten är behovet av att kunna få komplexa matematiska formler syntolkade.

Syntolkningen kan också ha stor social inverkan för personer med synnedsättning. Det framhåller Josefin Bergström från Unga Synskadade, som skrivit ett av kapitlen i boken.

Hon skriver att syntolkning ger personer med synnedsättning möjlighet att delta i diskussioner kring ”snackisar” som tv-program eller festivaler. Att veta hur programledarna i Melodifestivalen var klädda eller hur sångaren i pojkbandet ser ut, kan göra att man lättare kan delta i sociala sammanhang i till exempel skolan.

Josefin Bergstrand skriver också att det kan vara svårt för personer utan egen synnedsättning att förstå varför syntolkning är viktigt och att det därför är oerhört viktigt att sprida information om syntolkning för att motverka negativa attityder och öka medvetenheten om vad syntolkning är.

En längre intervju med Henrik Götesson om rapporten och SRF:s aktuella arbete när det gäller syntolkning sänds i Radio SRF den 28 oktober.

Rapporten finns som PDF och talbok. En version i punktskrift är under produktion. 

Läs rapporten Syntolkning - Forskning och praktik som PDF-fil

Läs rapporten Syntolkning - Forskning och praktik som talbok i Legimus