Ann Jönsson talar med nya viceordföranden Elly Macha. Håkan Thomsson i bakgrunden.

SRF gör internationellt avtryck


Rapport från den samverkande internationella kongressen för World Blind Union (WBU) och International Council for education of people with visual impairment (ICEVI).

Världsfederationen för synskadeorganisationer och den internationella organisationen för att främja utbildning för barn med synnedsättning och blindhet, samlades den 18-25 augusti i Orlando, Florida. Från SRF deltog Håkan Thomsson och Ann Jönsson som delegater. Övriga i den svenska delegationen var Neven Milivojevic, Elvira Kivi, Cecilia Ekstrand och Annika Örnstedt.

Sverige bidrag bland annat med två motioner med syfte att stärka synskadades rättigheter och levnadsvillkor världen över, en för att främja jämställdhet och en om att uppmärksamma HBTQ-personer utsatthet (HBTQ står för Homo-, Bi-, Trans och queer). Motionen om stärkt jämställdhetsarbete antogs och innebär att det på nästa kongress om fyra år ska delas ut en utmärkelse för den medlemsorganisation som utmärkt sig i sitt jämställdhetsarbete.

- Jämställdheten är i många medlemsorganisationer svag, säger SRF:s intressepolitiske chef Neven Milivojevic. Detta återspeglas även i WBUs olika organ. Egentligen skulle det behövas stadgeändring så balansen garanteras men sådant stöd finns inte. Detta var ett sätt att ändå lyfta frågan och sätta fokus på vikten. Som framgår av motionen så är det inte bara representation utan viktigt också att lyfta synskadade kvinnors levnadsvillkor.

Den nyvalda styrelsen för WBU består av:

  • Ordförande: Frederic Schroeder, USA
  • 1:e vice ordförande: Fernando Riano, Spanien
  • 2:e vice ordförande: Elly Macha, Tanzania (bilden ovan, tillsammans med Ann och Håkan från SRF)
  • Generalsekreterare: A. K. Mittal, Indien
  • Kassör: Martine Abel-Williamson.

Delegationen deltog i en mängd seminarier som berör viktiga framtidsfrågor såsom exempelvis framtidens teknik för synskadade, Marrakesh-fördraget (möjlighet till utbyte av litteratur mellan länder), tysta fordon, idrott, ungdomsengagemang, jämställdhet och kvinnors rättigheter, Agenda 2030 och de nya globala hållbarhetsmålen.

Parallellt med generalförsamlingen och seminarier så höll de svenska delegaterna flera möten med viktiga aktörer och samarbetspartner,bland dessa kan nämnas våra partnerorganisationer från AFUB, den afrikanska synskadefederationen, Tanzania, Rwanda, Ghana, Namibia och Nicaragua.

Sista dagen utdelades en del pris ut och då mottog bland andra svensken Harry Svensson en utmärkelse från ICEVI för ett mångårigt engagemang.