Bankomats insättningsautomat är turkos och grå.
Samtliga av Bankomats insättningsautomater för sedlar kommer under nästa år ha en talfunktion.

Insättningsautomat med tal


– Vi upplevde att den nya talfunktionen fungerade mycket väl, säger den intressepolitiske handläggaren Henrik Götesson som i veckan testade tillgängligheten på Bankomats automater som det går att sätta in pengar i.

Hitintills har tal endast funnits på uttagsautomater. Insättning av sedlar görs i Bankomats särskilda insättningsautomater. Den talande insättningen kommer under början av nästa år installeras på alla Bankomats insättningsautomater runt om i landet. Redan nu finns talfunktion i vissa insättningsautomater. 

– Det är väldigt värdefullt för oss att få hjälp av Synskadades Riksförbund med utveckling och utvärdering av talfunktionen i våra tjänster. Vår målsättning är att alla ska kunna använda våra automater på lika villkor, oavsett funktionsnedsättning, säger Johan Alvinger, produktansvarig på Bankomat AB.

Enligt Bankomat AB uppfyller automaterna kraven i förslaget till EU-direktivet om tillgänglighet med undantag att automaten inte går att höjdjustera.

Henrik Götessons och styrelseledamoten Roland Gustafssons tips till synskadade

Facket där användaren lägger i pengar sitter precis ovanför tangentbordet. 

Tjänsten ”Insättning” väljs genom att trycka 6 på det nummeriska tangentbordet när talfunktionen är aktiverad.

Kontrasterna är de samma som för uttagsfunktionen.
De verkar vara bra.

Sedelns långsida sätts in i facket.