Fingrar på tangentbord

Teknikstrul och dålig attityd – studentlivet för en person med synnedsättning


Att kunna studera är en självklarhet för många, men förutsättningarna är långt ifrån lika för alla. Bristande teknik och stöd och dåliga attityder är några av problemen som studenter med synnedsättning kan stöta på. Det visar en ny enkätundersökning som har tagits fram inför terminsstarten.

- Det finns stora problem. Tyvärr har flera lärplattformar stora brister, både tekniskt och kring möjligheten att få support. Samtidigt finns det också goda exempel, säger Henrik Götesson, handläggare för IT- och konsumentfrågor på Synskadades Riksförbund.

Det är Synskadades Riksförbund och Riksorganisationen Unga synskadade som tillsammans har genomfört enkätundersökningen med 13 studenter med synnedsättning från hela landet. Svaren visar bland annat att lärplattformar kan skapa många möjligheter om de har en enhetlig struktur och fungerar bra ihop med hjälpmedel, men tyvärr kan brister i teknik eller struktur ofta göra det svårt eller till och med omöjligt att exempelvis spela upp en video eller ladda ner material. Det finns också stora skillnader mellan olika lärosäten i landet.

- Många studenter har behövt lägga ner mycket tid på att försöka lista ut hur lärplattformen fungerar tillsammans med exempelvis talsyntes, punktskriftsskärm och förstoring, istället för att kunna studera, säger Henrik Götesson.

Förutom fungerande teknik är ett bra stöd viktigt. Stödet kan handla om speciella supportsidor för den som har hjälpmedel, men också möjligheten att kontakta en specialist. Här visar undersökningen också att det finns stora skillnader mellan hur bra det fungerar på olika lärosäten. Ett annat problem som synliggörs i enkäten är högskolornas och universitetens attityder till studenter med funktionsnedsättning.

- Flera studenter har berättat att de inte blir trodda när de säger att lärplattformen inte fungerar för dem och det är verkligen inte bra, säger Henrik Götesson.

Nu är det bara 13 personer som har svarat på enkäten. Kan man ändå dra slutsatser av resultatet?

- Ett fall där en student har upplevt problem är ett för mycket, tycker vi. Sedan är det så att väldigt få personer med en synnedsättning som studerar överhuvudtaget. Det finns ingen statistik på hur många det rör sig om, men de här enkätsvaren fyller ändå en viktig roll.

Vad hoppas ni att undersökningen nu ska leda till?

- Syftet är att belysa frågorna. Sedan vill vi att lärplattformar ska tillgänglighetscertifieras. Det ska också finnas en särskild supporttelefon som studenter kan ringa till för stöd på alla högskolor och universitet.

Ladda ner rapporten här.