Personer vid möte i Rosenbad är samlade. Victoria Öjefors Quinn är i mitten av bilden.
Kristina Lemon Valmyndigheten, Paula Blomqvist Kulturdepartementet, Henrik Hannebo Valmyndigheten, Victoria Öjefors Quinn SRF och Petra Forslid på Justitiedepartementet,

Tillgängligt val senast 2022


Synskadades Riksförbund vill skynda på den demokratiska rättigheten att kunna personrösta utan att avslöja hemligheten. Det var temat för ett dialogmöte i Rosenbad den 20 september.

Senast till valen 2022 ska synskadade hemligt kunna personrösta på en kandidat. Någon E-röstning av det slag som hart testats i till exempel Norge är inte aktuellt i Sverige. Norge har tills vidare avslutat försöken med E-röstning då säkerheten otillräcklig.

För att det ska bli möjligt för synskadade att på egen hand kryssa en kandidat på en valsedel måste ny teknik tas fram. Flera förslag på lösningar var uppe under mötet i Justitiedepartementet.

En försöksmodell som Synskadades Riksförbund har tagit fram är en valsedel som väljaren kryssar i en anpassad dator i röstningslokalen. Valsedeln skulle sedan printas ut och stoppas ner i ett valkuvert.

– Det är värdefullt att ha med den här synvinkeln, sa sektionschef Kristina Lemon på Valmyndigheten som var med på mötet.

Medlemmar i Synskadades Riksförbund som använder punktskrift får inför varje val valmaterial i braille och storstil. Det är Valmyndigheten tar fram och skickar ut den tillgängliga valinformationen till ett tusental personer. I samma försändelse ligger även kuvert märkta i punktskrift och storstil.
Ett förslag under mötet var att förstora stilen ytterligare på kuverten för att underlätta för den som ser lite grann.

– Vi vill gärna vara med i den fortsatta processen, sa Synskadades Riksförbunds vice ordförande Victoria Öjefors Quinn. 

Bakgrund
Gravt synskadade kan inte utan att röja valhemligheten kryssa en kandidat på valsedeln.
Senast till valen 2022 bör även personer med synnedsättning kunna personrösta hemligt. Det fastslås i ett så kallat tillkännagivande som riksdagen överlämnande till regeringen i april 2016.

Länk till riksdagsdokument