bokomslag med orangea människor
Medieutredningen

Utredning föreslår bidrag för tillgängliga nyheter


Medieutredningen, SOU 2016:80, föreslår produktionsstöd på högst 100.000 kronor till medier som gör dessa tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Tidigare har det funnits ett stöd till taltidningar, men inget för att till exempel göra webbplatser tillgängliga, eller lägga till text på webb-tv. Det föreslås tillkomma nu. 

Utredningen pekar på att de standarder som finns för att göra webbplatser tillgängliga ibland kan innebära högre kostnader, och att bidrag till detta kan vara rimligt för att ingen ska utestängas.

Beslut om stöd ska dock föregås av samråd med funktionshinderorganisationer.

Samtidigt föreslår utredningen att stödet till taltidningar ska ges av en sammanslagen mediestödsnämnd, dock utan att gå in i detalj på hur det ska gå till.

Läs mer i Medieutredningen.