Jennifer Jungelin har rött hår i tofs och står i en utemiljö.

Vi nystartar vår fadderverksamhet


Nu startar Synskadades Riksförbund fadderprojekt. Den äldre kontaktpersonen, faddern, kan fungera som en förebild för den yngre och kontakten kan hjälpa till att stärka den yngres självkänsla och identitet.

En av initiativtagarna är Jennifer Jungelin.

Hur hoppas ni att det här ska hjälpa unga i det långa loppet?

- Jag tror att det bästa sättet för vissa unga att ta steg närmare vuxenlivet, kan vara med en något äldre förebilds hjälp. För att unga med synnedsättning ska våga tro på sina egna förmågor kan de behöva träffa någon som har liknande erfarenheter.

Har du något exempel på tidigare fadderverksamhet som har varit en solskenshistoria?

- SRF hade ett liknande projekt för ungefär 9-10 år sedan, där jag vet att fadderbarnen höll kontakten med sina faddrar länge. Men det här är ett nytt projekt med nya faddrar och idéer som kan komma att se annorlunda ut.

Varför behövs det här projektet?

- Projektet behövs eftersom inte alla ungdommar bor i storstäder där det finns naturliga mötesplatser med regelbundna öppettider där du kan få förebilder, Självklart kan syncentralen och specialpedagogiska skolmyndigheten ge individstöd, men som jag ser det finns det ett värde i att det finns en "vanlig människa" som är bara lite mer erfaren att diskutera vardagliga saker med.

De faddrarna som nu finns, varför vill de hjälpa till med det här?

- Jag vill hjälpa till som fadder eftersom jag själv vet hur betydelsefullt det är att ha personer med synnedsättning i min omgivning. De personerna kan förstå saker som andra inte alltid har förmågan att sätta sig in i. Den typen av förebild som jag har sett att många saknar vill jag bli för någon.

Vill du bli kontaktad av en fadder så kan du mejla eller ringa till christine.heli@srf.nu, 08-39 92 46.