Många synskadade avstår från att gå ut på egen hand utan seende sällskap.

En fjärdedel stannar hemma

25 procent av medlemmarna i Synskadades Riksförbund är utomhus på egen hand mindre än en gång i månaden.

Söndagen den 15 oktober uppmärksammas den Vita Käppens dag på många håll i världen.
En färsk Sifoundersökning visar att 39 procent av medlemmarna i Synskadades Riksförbund aldrig reser utan seende sällskap i kollektivtrafiken. Det är för obehagligt och otryggt att resa ensam.
– Med fler och bättre hållplatsutrop på stationer, perronger, hållplatser och i fordonen kan fler resa kollektivt, säger förbundsordföranden Håkan Thomsson, Synskadades Riksförbund.

Mer ledsagning på stationer, knutpunkter och hållplatser skulle underlätta resandet för synskadade.

För ökad trygghet i gatumiljön anser medlemmarna att det krävs:

• Att gångtrafiken skiljs bättre från bil- och cykeltrafiken.

• Att övergångsställen blir mer tillgängliga.

I samband med Vita Käppens dag den 15 oktober granskar flera distrikt och lokalföreningar i Synskadades Riksförbund närmiljön.

Länk till kalendariet

Länk till Sifoundersökning bland synskadade, Upplevelser av trafiksituationer, Synskadades Riksförbund 2017.