Nominera till utvidgad nordisk konferens

Den 26-30 augusti 2019 är det dags för den utvidgade nordiska konferensen (UNK) som anordnas i samarbete mellan de nordiska synskadeorganisationerna. I år kommer konferensen att hållas på Almåsa Havshotell utanför Stockholm med SRF som värd. Nu finns möjlighet att nominera deltagare.

Till:               

Distrikt och branschföreningar
Unga med Synnedsättning (US)
Sverigefinska Synskadeförbundet
Förbundsstyrelsen
Nominera deltagare till Utvidgad nordisk konferens (UNK) den 26-30 augusti 2019

Den 26-30 augusti 2019 är det dags för den utvidgade nordiska konferensen (UNK) som anordnas i samarbete mellan de nordiska synskadeorganisationerna. I år kommer konferensen att hållas på Almåsa Havshotell utanför Stockholm med SRF som värd. 

Temat för årets konferens är Möjligheter och utmaningar med den snabba digitaliseringen. Vad krävs för att digital teknik blir ett verktyg för synskadade personer som bidrar till aktivitet, trygghet, självbestämmande, självständighet och delaktighet? Hur kan vi undvika att synskadade personer hamnar i ett digitalt utanförskap?

Fokus kommer att vara på följande områden:

  • Teknik i hemmet
  • Habilitering/rehabilitering
  • Hälsa
  • Transport och förflyttning
  • Utbildning och arbete

Viktiga frågeställningar att diskutera gällande dessa områden är hur alla ska kunna ta del av de positiva möjligheter som digitaliseringen erbjuder och hur de utmaningar som finns kan lösas. Hur kan personer motiveras att lära sig använda ny teknik och vilket stöd finns? Vilka alternativ finns för personer med synnedsättning om tekniken inte går att använda? Vilken roll kan organisationerna ha i utvecklingen?

Varje nordiskt land kommer att delta med ungefär tio deltagare, inklusive ledsagare. Eftersom konferensen täcker breda områden bör den svenska delegationen bestå av deltagare med olika kompetenser och erfarenheter. Vi strävar även efter en spridning gällande ålder, kön och geografisk hemvist. De som deltar förväntas medverka på olika sätt under konferensen, framförallt genom att bidra i kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Varje delegation ansvarar också för att moderera vissa pass, hålla presentationer/föreläsningar, anteckna och redovisa grupparbeten med mera. De nordiska konferenserna är bra tillfällen att knyta kontakter med personer i de nordiska länderna. Vid återkomst till organisationen bör de nya kunskaperna kunna användas för att utveckla verksamheten.

Konferensspråket är skandinaviska (svenska/norska/danska), med översättning till och från isländska och finska.

Vi önskar få förslag på deltagare senast den 31 mars 2019. Den slutgiltiga delegationen kommer att fastställas av SRF:s Förbundsstyrelse i april 2019.

Intresseanmälan skickas per mail till Cecilia Ekstrand, cecilia.ekstrand@srf.nu. Skriv namnet på deltagaren som nomineras samt kontaktuppgifter och en kort motivering till varför personen nomineras. Vid eventuella frågor kan ni även ringa till Cecilia Ekstrand på tfn: 08-39 91 19.

Vänliga hälsningar

Håkan Thomsson
Förbundsordförande och tillförordnad intressepolitisk chef