Eva Björk ler mot kameran. Hon har mellanbrunt hår i pagefrisyr, svart kofta och halsband med en stor blomma.
Eva Björk, tidigare kanslichef på SRF, var mycket engagerad i punktskriften.

Nytt stipendium till Eva Björks minne

Vid förbundsstyrelsens sammanträde i mars beslöts att ett nytt stipendium ska inrättas till minne av SRF:s förra kanslichef Eva Björk.

I december 2017 avled Synskadades Riksförbunds tidigare kanslichef Eva Björk efter en kort tids sjukdom. Hon lämnade sin anställning på SRF bara två månader före sin bortgång. 

Eva Björk var mycket engagerad i frågor som rör punktskrift och därför har förbundsstyrelsen nu beslutat att inrätta ett stipendium till Eva minne. Stipendiet ska delas ut till någon som gjort något för att synliggöra punktskriften i samhället. Stipendiet kommer delas ut för första gången vid SRF:s medlemsforum i maj och därefter på SRF:s kongress 2020. Finansieringen av stipendiet kommer dels från minnesgåvor i samband med Eva Björks bortgång och medel från Synskadades Riksförbund Stockholms- och Gotlands län, där Eva var engagerad under många år.

Vem som får stipendiet kommer avgöras av en jury bestående av Lennart Björk, Evas make, Karin Hjalmarsson, ordförande i Synskadades Riksförbund Stockholms och Gotlands län, Alireza G Alipour, SRF:s förbundsstyrelse samt Lena Nisula Wester och Ulrika Norelius Centervik från kansliet. 

Nomineringar ska ha inkommit senast den 20 april till Lena Nisula Wester, e-post: punktskrift@srf.nu. Prissumman är på 10 000 kronor.