Synskadades Stiftelse i Dalarna

Stiftelsens ändamål är dels att ta emot och förvalta medel, som tillfallit stiftelsen eller SRF Dalarna genom testamente, dels att genom bidrag i lämpliga former främja vård av behövande blinda och synsvaga, eller vård och fostran av blinda och synsvaga barn och ungdomar.

Om man har en idé på verksamhet för synskadade kan man skriva en ansökan med budget och skicka den till:

Synskadades stiftelse i Dalarna
SRF Dalarna
Klöverstigen 10C
784 51 Borlänge

Eller via mejl till dalarna@srf.nu.

Observera! Ekonomiskt stöd betalas ut mot uppvisande av kvitton.