Aktuellt i distriktet


Aktivitetslista

Oktober
1 LHR, Gävle
5 Styrelsemöte, Gävle
9 Temadag om färdtjänst, Söderhamn
18 Brukarrådet, Gävle
19-20 Regional kurs om rehabilitering, Uppsala
23 Bidragsgruppen
25 Manusstopp X-Linsen
25-26 Ombudsmannafortbildning, Almåsa

November
1 Utbildningsdag för uppsökare, Hudiksvall
17 Halvårsmöte, Storvik
22 Centrala Samverkansgruppen, Gävle
29 Manusstopp X-Linsen

December
4-5 Ombudsmannafortbildning, Almåsa
5 LHR, Gävle
6 CWUX Ordförandemöte, telefon
11 Bidragsgruppen, Gävle
12 Styrelsemöte, Gävle