Aktuellt i distriktet

Aktivitetslista

November

2 Manusstopp X-Linsen

11 Representantskapshalvårsmöte, Gävle

17-18 Regional Funkistrainee del 2, Uppsala

18-19 80 års jubileum SRF Uppsala län, Uppsala

23 Centrala samverkansgruppen, Gävle

27 Regional Ordförandekonferens, telefon

30 Manusstopp X-Linsen

December
7-8 CWUX Informatörsutbildning, Borlänge
11 Bidragsgruppen, Gävle
13 Styrelsemöte, Gävle
14 Syntolkad bio, Gävle

Januari 2018
15 Daisygruppen träffar Region Gävleborg, Gävle
18 CWUX temadag om valfrågor, Gävle
25 Manusstopp, X-Linsen
26 Organisationsråd, Stockholm
28 Syntolkad fars, Gävle

Februari
13 Prova-på-kväll med tillgänglig bio, Gävle

Mars
1 Manusstopp, X-Linsen
8 CWUX ordförandeträff, Västerås
26 Möte med X-Trafik, Gävle
29 Manusstopp, X-Linsen

April
12 Brukarråd, Gävle
14 Årsmöte, Ljusdal

Maj
3 Manusstopp, X-Linsen