Aktuellt i distriktet

Aktivitetslista

Mars
1 Manusstopp X-Linsen
1 Styrelsemöte, Gävle
7 Medlemsmöte direktanslutna, Bollnäs
8 CWUX ordförandeträff, Västerås
20 Bidragsgruppen, Gävle
25 CWUX Temadag: "Politisk kommunikation"
26 Möte med X-Trafik, Gävle
29 Manusstopp X-Linsen

April
12 Brukarråd, Gävle
14 Årsmöte
17 Uppföljningsdag SRF:s kongress, Gävle

Maj
3 Manusstopp X-Linsen
16-17 Ombudsmannafortbildning, Stockholm
17 Centrala Samverkansgruppen, Gävle
31 CWUX Ordförandemöte, telefon

Juni
15 Organisationsråd, plats ej klar än

Juli
Sommarresa