Aktuellt i distriktet


Aktivitetslista

Maj
3 Manusstopp X-Linsen
16-17 Ombudsmannafortbildning, Stockholm
18 Styrelsemöte, Gävle
17 Centrala Samverkansgruppen, Gävle
28 LHR, Gävle
31 Manusstopp X-Linsen
31 CWUX Ordförandemöte, telefon

Juni
15 Organisationsråd, Stockholm
18 Styrelsemöte, Gävle

Juli
1 Syntolkat lustspel i Forsa
8 Söderblomsspelen, syntolkad
17-19 Sommarresa till Östergötland
30 – 3/8 CWUX Familjeläger, Dalarna

Maj

3 Manusstopp X-Linsen

16-17 Ombudsmannafortbildning, Stockholm

18 Styrelsemöte, Gävle

17 Centrala Samverkansgruppen, Gävle

28 LHR, Gävle

31 Manusstopp X-Linsen

31 CWUX Ordförandemöte, telefon

 

Juni

15 Organisationsråd, Stockholm

18 Styrelsemöte, Gävle

 

Juli

1 Syntolkat lustspel i Forsa

8 Söderblomsspelen, syntolkad

17-19 Sommarresa till Östergötland

30 – 3/8 CWUX Familjeläger, Dalarna