Lokalföreningsnytt


På gång i lokalföreningarna

Maj
5 Föreningsmässa, SRF Gävle
10 Gökotta, SRF Voxnadalen
15 Valdebatt, SRF Gävle
16 Utflykt, SRF Ljusdal
25 Medlemsmöte, SRF Hudiksvall/Nordanstig
26 Vårfest, SRF Gävle

Juni
19 Picknick, SRF Gävle

Juli
1 Syntolkad teater, SRF Hudiksvall/Nordanstig

Augusti
4 Resa, SRF Söderhamn
9 Resa, SRF Voxnadalen
18 Resa, SRF Gävle
18 Suringfest, SRF Hudiksvall/Nordanstig