Om oss


Välkommen till SRF Gävleborg!

SRF Gävleborg är ett distrikt av Synskadades Riksförbund - SRF. Vi arbetar i lokala föreningar i alla länets kommuner.

Vi arbetar tillsammans för att påverka vår situation, så att den blir så jämställd som möjligt med dem som inte har problem med synen.

Våra lokalföreningar ordnar bl.a:

  • Regelbundna föreningsmöten
  • Studiecirklar och studiebesök
  • Resor och fester
  • Uppsökande verksamhet
  • Information om vår verksamhet i taltidningar

Vårt kansli finns i Gävle och du kan nå oss på
Tel: 026-61 05 54 eller via e-post gavleborg@srf.nu

För mer information gå in på vår kanslisida.

 

 

 

  1. Styrelsen

  2. Kansli

  3. Lokalföreningar

    Det finns sex lokalföreningar inom länets tio kommuner.