Styrelsen

Styrelse

Alireza Ghanbar Alipour, Ordförande

Mona Nilsson, Vice ordförande

Thomas Krantz, Ekonomisk ansvarig

Elvira Sjöblom, Vice sekreterare

State Lycke, Ledamot

Madeleine Linder, Ledamot

Elin Forsgren, Ledamot

Maria Wilhelmsson, 1:a ersättare

Krister Genelid, 2:a ersättare

 

Verksamhetsrevisorer:

Inger Sundström, har ingen e-postadress

Leif Fransson

Leif Sunesson