Bild på Heba

Medlemsombudsman


Medlemsombudsmannen för SRF Göteborg heter Heba Djärvenskiöld. Heba har socionomkompetens och syftet med tjänsten är att medlemmar ges möjligheten att vända sig till medlemsombudsmannen i individstödsärenden. I följande ärenden kan du som medlem kontakta medlemsombudsmannen:

  • Psykosocial rådgivning och stödsamtal
  • Vägledning och information om var man kan vända sig i samhället för att få stöd
  • Vägledning i att fylla i fondansökningar
  • Vägledning i vad för behov som kan lyftas fram i ansökningar till exempel ledsagning.
  • Vägledning i att fylla i ansökningar såsom till färdtjänsten, socialtjänsten etc.
  • Stöd i att överklaga beslut.
  • Stöd i myndighetskontakter.
  • Förslag på teman för samtalsgrupper.
  • Individstödet innebär också gruppträffar i form av stöd- och temagrupper.

Det finns möjlighet att boka in en tid för ett möte med medlemsombudsmannen och att komma på drop in-tid. Till drop in-tiden rekommenderas att medlemmarna kommer med frågor av enklare karaktär. Behöver medlemmen stöd med ansökningar eller större frågor som kan ta längre tid är det mer lämpligt att boka in en tid för ett möte. Då möjligheten till förberedelser ges medlemmen. Det kan vara aktuellt att handlingar medtas vid de besök som handlar om att fylla i ansökningar. Med ett inbokat möte tillförsäkras medlemmen den tid som avsätts för mötet, vilket inte kan garanteras vid drop in-tiden.

Tid för drop-in är torsdagar 11.00-12.00 och 13.00-14.00.

I alla medlemsärenden råder sekretess. Sekretessen för den enskildes hälsotillstånd och personliga förhållanden i individstödsärenden är stark med omvänt skaderekvisit som prövningsgrund. Att sekretess gäller om det kan antas att individen eller någon närstående kan lida men om uppgiften röjs. Gäller samma regler som vid ledarhundsärenden som regleras i 26 kap 14 § OSL.

Kontaktuppgifter:

E-post: heba@srfgoteborg.se

Tel: 0763-18 54 94