Bild på kansliets personal

Vem gör vad på kansliet?


Vem gör egentligen vad på kansliet?

Från och med den första januari 2018 gäller en ny organisation på SRF Göteborgs kansli. Mellan 9-16 måndag till fredag, ska du alltid kunna nå personalen via telefon eller på Slottsskogsgatan 10. Enklast är genom växelnumret 031-727 22 38 där du når oss alla. Nytt för i år är att vi dessutom kan koppla ditt samtal rätt mellan oss.

Erik Lönnroth leder verksamheten och arbetar alla dagar förutom varannan fredag. Samtidigt är Erik en av föreningens ombudsmän med ansvar för målen inom tillgänglighet, hab-/rehabilitering och ledsagning.

Dessa områden drivs främst genom arbetsgrupperna i vilka du som medlem kan delta och bidra med dina perspektiv på frågor.

Ombudsmannen med stenkoll på färdtjänst, skola/arbetsmarknad och valet 2018 heter som vanligt Catarina Ahlquist. Hon nås fram tills klockan 15:00 alla dagar utom fredagar då Catarina arbetar fram tills lunch.

I detta nu söker föreningen ytterligare en ny medlemsombudsman som kommer att ansvara för såväl ”jag-stärkande” grupper samt individsamtal. Inom ramarna för denna tjänst ligger också hanteringen av vårt medlemsregister. Till detta spännande tillskott återkommer vi så snart det finns någon ny medarbetare att presentera, men för nu är platsen vakant.

Precis som tidigare sköter Emira Kesedzic föreningen ekonomi på full tid och det är oftast henne du kan fråga om stiftelser m.m.

Den som ligger bakom alla våra kurser och studiecirklar heter Helene Bergstrand och hon arbetar alla dagar mellan 10:00-14:00. Hon ligger bakom Kurskatalogen, som varje termin landar i din brevlåda. Således är det Helene du bör tipsa om du har idéer om framtida kurser.

Den stora förändringen som skett är att Anna Stiig endast finns på plats efter lunch måndag till fredag. Detta för att hantera föreningens administration. Som vanligt är det Anna som i första hand tar emot dina anmälningar via såväl mail som telefon.

Nytt för i år är dock att Åsa Alverstedt blivit den som har hand om all planering och genomförande av aktiviteter. Det är Åsa du kontaktar för idéer eller synpunkter på hur våra aktiviteter kan bli än bättre. Kanske vill du rent av ansvara för någon dagsutflykt eller liknande? Åsa är tillgänglig alla vardagar och ansvarar dessutom för föreningens informationsarbete. Exempelvis är det Åsa som förser dig med handlingar i punktskrift eller på DAISY.

Syftet med att omorganisera kansliet har varit att uppnå ett mer möjliggörande och effektivt arbete. Detta har främst gjorts genom att renodla tjänsterna ytterligare. Ett exempel på detta är medlemstidningen Ögonblicket som nu mer görs av två journalister i samarbete med kansliet. Förhoppningen är nu att belastningstopparna ska kunna minska så att SRF Göteborg kan bli ett än bättre kansli med mindre stresspåslag.

Har du frågor eller funderingar kring vem som gör vad på kansliet så är du alltid varmt välkommen att ringa verksamhetsledaren Erik.

Text: Erik Lönnroth