Stiftelser och fonder


Genom nedanstående fonder kan du - om du har en synskada - söka pengar för resor, kulturell verksamhet, utbildning med mera.

Bostäder åt blinda

SRF Göteborgs Understödstiftelse

Kärrmans Minnesfond

De Blindas Förenings Understödsstiftelse Göteborg

 

Hur vi hanterar dina uppgifter

 

  1. Bostäder åt blinda

  2. De Blindas Förenings Understödsstiftelse Göteborg

  3. Gretas och Åke Kärrmans Minnesfond

  4. SRF Göteborgs Understödstiftelse