Nr 3 april 2017


Perspektiv Halland

Medlemstidning SRF Halland Årgång 17
Nummer 3, april 2017.

Innehåll:
2, Detta händer 2017.
3, SRF Halland.
11, SRF Halmstad-Hylte.
13, SRF Kungsbacka.
15, SRF Varberg – Falkenberg.
17, SRF Laholm.
19, Övrigt:

En vandring med alla sinnen

FSBU,Familjesjöläger på Krokholmen.

Svar till tävling om växter av Rut Ekström.
­­­ Manusstopp för Perspektiv Halland.

Kontaktuppgifter till SRF Halland.

Detta händer 2017:

Lördagen den 29 april 2017. Årsmöte SRF Halland.

Lördagen den 20 maj till söndagen den 21 maj 2017, Åkulla Friluftsgård. Se information under SRF Halland.
Pris: 350 kronor.

Observera inställd resa! Söndagen den 27 augusti till fredagen den 1 september 2017. Trestadområdet (Gdynia, Soppot, Gdansk) i Polen.

Det kommer att anordnas en kortare och billigare resa vid ungefär samma tillfälle. Mer information i kommande Perspektiv Halland.

Söndag den 10 december till tisdag den 12 december 2017, resa till Tyskland, Rostock julmarknad. Mer
information i senare Perspektiv Halland.

SRF Halland

Kallelse till Årsmöte

Kära medlemmar!
Härmed inbjuds ni att delta i SRF Hallands årsmöte

lördagen den 29 april, klockan 14.00 – 20.45,

på Varbergs Stadshotell.

Vi samlas till kaffe med fralla vid ankomsten klockan 14.00, och därefter börjar årsmötet klockan 14.30. Mötet

avslutas klockan 18.00, därefter avnjuter vi tillsammans en god middag följt av en god dessert.

Kostnad: 70 kronor.

Anmälan dig till kansliet senast torsdag den 20 april på telefon 035 – 10 22 29, måndag – torsdag, eller mail
halland@srf.nu

Även du som är förtroendevald, till exempel ombud, måste anmäla dig. Tala också om ifall du har ledsagare

med dig, om du behöver särskild kost och om du inte vill åka med i bussen.

Buss avgår från:

Laholms gamla järnvägsstation, klockan 12.00.

Halmstad Teater, klockan 12.25.

Falkenberg Lidl, klockan 13.00.

Kungsbacka järnvägsstation vid Pressbyrån, klockan 13.15.

Ni från Varberg tar er dig själva eller med färdtjänst.

Vid årsmötet i år blir det ett grupparbete gällande diskussionsfrågor till Principprogrammet som bifogas här nedan:

Diskussionsfrågor till Principprogrammet:
Det här är Synskadades Riksförbund
Synskadades Riksförbund är Sveriges främsta
organisation av och för kvinnor och män med
synnedsättning i alla åldrar. Vi är alla olika, men vi
förenas i de erfarenheter som synnedsättningen ger oss.

Synskadades Riksförbund företräder alla som upplever sig ha en så nedsatt synförmåga att den påverkar livet och vardagen. Med utgångspunkt i tanken om alla
människors lika värde har vi slutit oss samman i
Synskadades Riksförbund för att:

- gemensamt hävda vår rätt till delaktighet och
jämlikhet på alla områden samt

- skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Vår värdegrund och vision

Vår vision är ett jämställt samhälle fritt från
diskriminering, där alla omfattas av de mänskliga
rättigheterna och bidrar, utifrån sin personliga

förmåga, till individuell och gemensam utveckling.

1. Vi kan inte arbeta med alla områden samtidigt, vilka områden är viktigast?

2. Hur skapar vi social gemenskap för alla våra medlemmar?

Individen

Att få en synnedsättning är ingenting man väljer. Vår funktionsnedsättning är en praktisk, social och
psykologisk verklighet för oss, men den kan aldrig utgöra grunden för vår identitet. Vi är individer med olika
förutsättningar, styrkor och möjligheter. I konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

erkänns betydelsen av individuellt självbestämmande och oberoende, däribland friheten att göra egna val.

3. Hur kan vi på bästa sätt ta hand om nya medlemmar?

Vi vill vara en förändrande kraft

Medlemmarna utgör organisationens främsta tillgång och drivkraft. Kraften finns i människors vilja till förändring, kunskapen utgår från erfarenheter av hur det är att leva med en synnedsättning, att vara förälder, eller nära anhörig till en person med synnedsättning.

Engagemang på olika sätt

Engagemanget behöver inte ta formen av ett traditionellt medlemskap. Intresset för debattforum på nätet,

köpbojkotter, demonstrationer, lobbyister som agerar och andra typer av aktiviteter utanför föreningen ökar, främst bland yngre medlemmar. De nya formerna för engagemang kompletterar det traditionella

medlemskapet vilket ställer högre krav på flexibla

organisationsformer.

4. Hur kan vi ta tillvara människors engagemang i våra styrelser och arbetsgrupper?

5. Finns det andra sätt att fånga upp medlemmarnas engagemang?

Finansiering

För att vi ska kunna bedriva ett framgångsrikt arbete i Synskadades Riksförbund krävs en god finansiering. Vi har fått erfara hur det offentliga stödet till den ideella sektorn blivit allt mindre. Vi ska därför arbeta mer aktivt för att öka stödet genom att beskriva organisationernas betydelse för vårt gemensamma välfärdsbygge. Men vi måste också, liksom övriga organisationer, finna nya finansieringsformer. Vi behöver snarast hitta andra sätt att få ekonomi för allt det viktiga arbete vi bedriver.

Samsyn måste råda om hur de medel vi har tillgång till ska kunna komma kvinnor och män med synnedsättning i hela landet till del och göra största nytta, samtidigt som medlen förvaltas väl för att ge en god avkastning.

För att finansiera vår verksamhet ska organisationen också ta emot pengar från sponsring av både

privatpersoner och företag, liksom genom gåvor och arv. Det förutsätts då att det inte finns några krav från

givaren som på något sätt motverkar vår värdegrund

eller våra mål och syften. Däremot accepterar vi att

givaren använder sin medverkan för att stärka sitt

varumärke som en del av sitt sociala stödarbete, där de exempelvis anger att ”vi stöder Synskadades

Riksförbunds viktiga arbete”.

6. Hur kan vi i distrikt och lokföreningar påverka vår ekonomin, när de traditionella bidragen från stat, landsting och kommuner inte ökar i den utsträckningen vi önskar?

Tendenser i samhällsutvecklingen

Vi vill påverka utvecklingen i det svenska samhället. Vi ska självständigt agera i alla frågor som är viktiga för oss. Det innebär att vi kan vara tydligt politiska i våra krav oavsett vilket parti vi vänder oss till.

7. Hur når vi störst framgångar i påverkansarbetet gentemot våra lokala politiker?

8. Vilka frågor är viktigast just nu att driva för våra medlemmar?

Välkomna!

Dags för kongress!

Hej alla medlemmar i SRF Halland. I år är det dags för SRFs kongress igen. Den äger rum i Malmö den 26 – 29 oktober. Alla medlemmar kan skriva motioner till

kongressen om ämnen man tycker SRF borde jobba med. Eller om man tycker att vi borde göra på något

annat sätt i någon fråga eller om våra stadgar. Ja, det finns mycket man kan tycka till om till kongressen.

Det som gäller är bara att motionen måste vara

inlämnad senast den 30 april. Så det börjar alltså bli lite bråttom för den som vill motionera.

Som ordförande i SRF Halland tycker jag det är

jätteroligt om ni skriver motioner. Så gör gärna det och visa att i Halland är medlemmarna engagerade i sitt

förbund och har idéer om förbättringar både inom SRF och i samhället i stort.

Hälsningar

Niklas Mattsson, ordförande i SRF Halland.

Hej kära medlemmar!
Nu är det inte långt kvar till SRF Hallands årsmöte, den 29 april. Efter årsmötet startar ett nytt verksamhetsår för SRF Halland och under årsmötet kommer vi att fatta en hel del viktiga beslut. Några av de beslut vi ska fatta
gäller distriktsstyrelsens sammansättning, vilka vi ska skicka till SRF:s kongress i oktober, vilka ombud vi ska skicka till SRF Västs årsmöte samt förslag till ledamot och ersättare i styrelsen i SRF Väst.
Vi i valberedningen har ett viktigt och spännande
uppdrag och medlemmarnas tankar är givetvis
betydelsefulla för oss. Har du exempelvis funderingar på vem du vill ska sitta i distriktsstyrelsen eller är du rent av sugen på det själv. Tveka inte, ta kontakt med
valberedningen och nominera. Vi vill dock att du har
tillfrågat personen du vill nominera först. När du nu sätter dig ner och funderar är det följande uppdrag som ska tillsättas:

5 ombud till SRF Västs årsmöte som äger rum i Varberg fredagen den 2 juni klockan 13:00.

1 ledamot samt 2 ersättare till styrelsen i SRF Väst

3 ombud till SRF:s kongress den 26 – 29 oktober i Malmö, samt tre ersättare.

Ledamöter till distriktsstyrelsen samt revisorer.

Har du frågor gällande uppdragen hör av dig till oss i valberedningen.

Vi ser fram emot att få höra från er och naturligtvis att få in nomineringar.

Varma hälsningar

Valberedningen.

Ib Sjölin, 0340-154 76, Varberg - Falkenberg,
sammankallande.
Ineke Witte Henriksson, 0300 – 54 04 26,
mobil 076 – 83 87 045, Kungsbacka.
Carina Kjellman, mobil 0739 – 25 66 53,
Halmstad-Hylte.
Erik Andersen, 0430 – 502 29, Mobil 073 – 077 02 29. Laholm.

Lördagen den 20 maj till söndagen den 21 maj 2017, Åkulla Friluftsgård.

Följ med på en friluftshelg till natursköna Åkulla. Då är det grönt och fint och bokarna har slagit ut.
Vi anländer på lördagen till lunch. På eftermiddagen får vi lite fågelkunskap av en ornitolog. Efter kvällsmaten har vi en trevlig kväll tillsammans.

Efter frukosten tar vi en stärkande promenad i den fina miljön och efter lunchen åker vi åter till våra hemtrakter, trötta men med fina minnen i bagaget.

Pris: 350 kronor.

Transporten till och från Åkulla ordnar vi när

anmälningarna har inkommit.
Din anmälan vill vi ha senast den 10 maj.

Din anmälan gör du till kansliet telefon 035 – 10 22 29, måndag till torsdag, eller till Margareta Svensson på

telefon 0430 - 211 50, mobil 0723 – 72 72 86.

Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen!

SRF Halmstad-Hylte

Styrelsen i SRF Halmstad-Hylte:

Ordförande: Göran Sonesson, 070 – 574 75 08.

Vice ordförande: Carina Kjellman, 0739 – 25 66 53.

Sekreterare: Pernilla Ljung, 070 – 898 86 85.

Vice sekreterare: Ingeborg Oléni, 070 – 305 06 97

Ledamot: Ulrika Östberg, 070 – 248 00 82.

Ersättare: Göran Niklasson, 073 – 380 89 77.

Kassör: Ingvar Andersson, 035 – 21 43 33.

Bingo
Onsdagen den 12 april träffas alla bingosugna på

på Nässjögatan 10, klockan 14.00 – 16.00.

Denna gång spelas bingo i vår egen lokal då stora salen är upptagen.

Påskfest!

Lördagen den 22 april bjuds det på påskfest på

Nässjögatan. Det blir något gott att äta med tema på påsken. Vi hoppas på en ”äggande” stämning och

”tuppen”humör. Så sätt fjädern i hatten och kom.

Välkomna!

Anmäl er senast den 18 april till Carina Kjellman,

telefon: 0739 – 25 66 53.

Plats: Nässjögatan 10.

Datum: 22 april.

Tid: klockan 17.00 – 20.00.

Pris: 70 kronor.

Teater på Borggården den 7 juli.

I år behöver vi blicka framåt ända till fredagen den 7 juli då vi i SRF kommer ha första parkett på Borggårdens teaterscen. Föreställningen ”Arsenik och gamla spetsar” är en gammal klassiker som alltid går hem. Handlingen, eller snarare intrigen, utspelar sig hos två systrar som hyr ut rum till ensamstående män. Männen syns gå in i huset men kommer inte ut igen. Vad kan tänkas hända..?

Biljettbokningen kommer att vara bindande, då vi inte längre kan returnera övertaliga biljetter. Man kommer att få hämta och lösa ut sin biljett av Carina på

Nässjögatan. Datum för detta kommer meddelas längre fram.

Priset per biljett blir 120 kronor.

Boka senast den 23 april till Carina Kjellman, telefon: 0739 – 25 66 53.

Hyltegruppen.

Träffar för syn och hörselskadade på Malmagården följande måndagar:
3 april och 8 maj 2017.

Klockan 10.00 – 11.30.

Anmälan senast måndag klockan 8.00 – 9.00, till Airi Petersson syn/hörselinstruktör på telefon 0345 – 181 40.

Avlidna:
Inga Davidsson, 21 februari 2017.

Gunilla Palm, 1 mars 2017.

SRF Kungsbacka

Styrelsen i SRF Kungsbacka:

Ordförande:
Niklas Mattsson, 0300 – 54 14 03, 070 – 654 14 33.

Ledamot:
Henrik Voss, 0300 – 726 40, 070 – 668 09 17.

Inger Jonasson, 070 – 745 49 76.
Christer Hultman, 0300 – 180 31, 070 – 299 61 58.

Madeleine Linder, 031 – 14 57 87, 073 – 392 32 29.
Adjungerad kassör: Larry Söder.

Elektronen.

Varje torsdag, klockan 12.00 – 14.00, vet du väl vad du ska göra? Ja, komma till Elektronenpå Industrigatan 2 i Kungsbacka, för vår gemenskap i SRF Kungsbacka. Vi träffas och fikar medan vi avhandlar stort som smått.
Kom och gör din röst hörd bland nya och gamla medlemmar.
Observera! Ej träff när SRF Kungsbacka har annat möte samma vecka.

Boule på fredagar klockan 11.00 – 13.00, är också ett tillfälle att träffas, och under trevliga former.

Påskfesten inställd, det blir Vårfest!
Vår påskfest har flyttat till den 26 april 2017 i ABFs lokaler på Verkstadsgatan 14 i Kungsbacka. Den har också ändrat skepnad och nu ska vi fira in våren, som vi alla väntar på. Det blir en måltid med lite gott och en stund i trivsel bland våra goda vänner i föreningen.

Pris: 120 kronor.

Vi ses på ABF.

Anmälan till Rose-Marie senast den 20 april 2017,

telefon 0300 – 746 61.

VÄLKOMNA!

SRF Varberg-Falkenberg

Styrelsen i SRF Varberg-Falkenberg:

Ordförande:

Rafetin Youmer, 0340 – 872 09, 0707 – 66 69 99.

Vice ordförande: Berit Sjöholm, 076 – 931 47 04.

Kassör: Billy Strömvall, 0346 – 511 33

Sekreterare:

Ingemar Karlsson, 0340 – 307 70, 070 – 65 24 765.

Vice sekreterare och korresponderande ledamot:
Dan Andersson, 070 – 555 96 14.

Ledamot: Gudrun Larsson, 0340 – 155 31.

Kontaktpersoner: Berit Ahlberg, Falkenberg 0346 – 510 04, 0760 – 34 09 26 och Gunnel Nilsson, Varberg 0340 – 136 51.

Syntolkad teater.

Vi försökte ta tag i detta med syntolkad teater men de stycken som vi föreslog var kanske inte de mest

upphetsande för just våra medlemmar. Det var dock vad som fanns i slutet av april och inom rimligt avstånd för oss. Vi har inte hört någon som visat intresse för någon av de föreslagna föreställningarna så vi gör inget vidare åt detta. Vi kommer att försöka hålla koll på vad som händer framöver med syntolkad teater och återkommer om vi hittar något som vi tror att ni vill ha, vi ger inte upp och det hoppas vi att inte heller ni gör.

Dagsutflykt.

Den 26 april planerar vi en dagsresa med Asige buss. En resa som går till Skottorps slott. Där får vi en

guidning i slottet och dessutom äter vi lunch i slottsmiljö. Vi kan också titta in i ostbutiken, handla med oss av slottsosten eller någon annan ost. När vi känner oss nöjda med det slottet har gett oss, åker vi till

vardagsmuseet i Ålstorp. Här hittar vi 14 olika miljöer och tidsrum, med vardagsprylar vi kanske känner igen från vår ungdom. Nu tror vi att det skulle smaka med eftermiddagskaffe, så vi tar bussen till Lizzies Café, efter kaffet åker vi hem.

Vi startar i Varberg, från Apelviks kyrka klockan 9.30 och Falkenberg, vid Lidl klockan 10.00. Vi tror att vi är hemma i Varberg klockan 18.00. Priset för denna härliga upplevelseresa blir endast 300 kronor per person.

Din anmälan vill vi ha senast onsdag den 17 april till:

Gunnel Nilsson telefon 0340 - 136 51 eller Berit
Ahlberg telefon 0346 – 510 04 eller 0760 – 34 09 26.

Nu hoppas vi i styrelsen att du vill vara med så att resan kan bli av.

SRF Laholm

Styrelsen i SRF Laholm:

Ordförande: Kane Bengtsson, 0430 – 402 59.

Vice ordförande:
Sven-Göran Petersson, 0430 – 143 77.

Sekreterare: Margareta Svensson, 0430 – 211 50.

Vice sekreterare: Yvonne Dahlqvist,

Kassör: Kane Bengtsson, 0430 – 402 59.

Ledamöter: Gunvor Svensson, Monica Yngvesson och Lisbet Wargren.

Terapin är varje måndag mellan klockan 14 – 16.30 på Dalavägen i Knäred.

Studiecirklarnaär varannan onsdag mellan klockan 10 – 12, på Lingården och lokal Ringblomman.

Badetär varje fredag mellan klockan 11 – 12.

12 april har vi vår årliga Påskbuffé med

hemlagad mat och hembakade kakor. Även ett och

lotteri kommer att finnas. Gör som vanligt tag med ett gott humör.

Tid: 13.00 – 16.30.

Pris: 150 kronor.

Din anmälan vill vi ha senast den 6 april. Detta för att kunna beräkna maten. Anmälan till Kane telefon 402 59, Gunvor telefon 505 45 eller Margareta 211 50.

Hej alla vänner!

Nu är det snart dags för årets första resa. Vi åker från gamla stationen klockan 09.00. Färden kommer att gå söderut, till Sofiero som då förhoppningsvis står i en enorm blomsterprakt. När vi börjar känna oss hungriga åker vi till Tunneberga Gästgivaregård för lunch. Där skall vi vara klockan 12.30.
Vid klockan 14.00 åker vi vidare till Hasslarp och

Dagmar Glemmes konstgård, när vi tittat färdigt så kommer vi att fixa kaffe med hembakat. Vi räknar med att vara åter i Laholm klockan 17.00.

Pris för denna resa är 300 kronor.

Program bussresa 23 maj:

09.00 Avresa gamla stationen i Laholm.

10.30 Besök på Sofiero.

12.30 Lunch på Tunnebergs Gästis.

14.30 Besök hos Dagmar Glemme i Hasslarp. I Dagmar
trädgård dricker vi kaffe efter att ha njutit av
Dagmars konst.

17.00 Hemma i Laholm.

Din anmälan vill vi ha en vecka innan avresa, det vill säga den 14 maj.

Observera! Medtag frukostkorg.

Din anmälan gör du till Kane telefon 402 59, Gunvor

telefon 505 45 eller Margareta 211 50.

Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen för SRF Laholm

Övrigt

En vandring med alla sinnen!

Onsdag den 7 juni, klockan 19.00.

Följ med naturguiden HG Karlsson (telefon 070 –

773 03 55) på en stillsam promenad i sommarkvällen. Vi lyssnar efter fågelsång, känner lukter från skogen och dess växter, smakar på vilda växter och får röra på

naturföremål. Stigen är bred och guidningen passar även dig som har synnedsättning.

Samling på reservatets parkering (intill Riccardos).

Yvonne Arvidsson-Emanuelsson.

Handikappkonsulent.

Stab Hälsa och funktionsstöd.

Ambulans diagnostik och hälsa.

FSBU, Välkomna till Familjesjölägren på Krokholmen 2017.

Precis som ifjor är det första lägret 6 dagar långt och det andra 8 dagar och deltagaravgiften skall sättas in på FSBU`s bankgiro. Vill man bara vara med på en del av ett läger eller vara med på bägge två så går det mycket bra. Man väljer vilket läger man vill men läger 1 är ett bra val för familjer med yngre barn. Anmälan sker senast måndag den 1 maj, maila: peter­_forkman@hotmail.com

Lägertider: Läger 1: fredag 30 juni till torsdag 6 juli,

Läger 2: fredag 7 juli till lördag 15 juli.

På ankomstdagen hämtas deltagarna vid brofästet på Vrångholmen (efter Nordön) för båttransport till

Krokholmen. Dessa hämtningar sker 17.00, fredagen den 30 juni (läger 1) och fredagen 7 juli (läger 2). Kom i god tid till färjan, senast 16.45! Det kan hända att

färjebolaget behöver göra en mindre förändring av

avresetiden när det närmar sig. Information om detta kommer mailas ut till alla deltagare.

Båtresan tar cirka 20 minuter och väl framme på

Krokholmen har vi en kort samling och därefter hjälps alla åt att transportera bagaget till rätt logement och

sedan serveras middag. På avresedagen sker avresa från Krokholmen cirka 11.00, och deltagarna anländer till fastlandet (Vrångholmen) cirka 11.30. Avresedagen är torsdagen den 6 juli (läger 1) och lördagen den 15 juli (läger 2). Denna dag hjälps alla åt att städa upp efter lägret och det serveras en förstärkt frukost.

Målgrupp: Lägren vänder sig till synskadade barn och ungdomar upp till 18 års ålder och deras familjer.

Ungdomar som väljer att resa utan sin familj får komma tillsammans med en kompis eller en ledsagare. Eftersom det är synskadan vi anpassar aktiviteter för riktar sig

lägret främst till de barn och ungdomar som bara

behöver hjälp med ledsagning på grund av synen.

Syfte: Det synskadade barnet ska under veckan segla i grupp med andra barn och ungdomar. Målet är att

barnen och ungdomarna ska bli självständiga och klara sig själva både på land och i segelbåten men framför allt att ha roligt med kompisar.

Vägbeskrivning: Bil: Kör riksväg 168 från Kungälv mot Marstrand. Färjelägret ligger precis innan bron över Instö ränna. Vid färjelägret finns betalparkering (SMS och kort, cirka 30 kronor per dygn) och restaurang.

Buss: Marstrand express, MEXP, från Göteborg, stannar nära färjelägret vid hållplatsen Rökan. Busstider finns på

http://www.vasttrafik.se

Boende: För kursdeltagarna, vuxna och barn,

disponeras tre stora baracker. Barackerna kallas

Trossbotten, Märsen och Skansen. På http://www.krokholmen.com finns bilder, kartor och

sjökort. I barackerna finns förvaringsutrymme och sängar med madrass och kudde (men inga lakan och täcken). Fördelning till baracker sker precis efter

ankomsten till Krokholmen. I anslutning till barackerna finns en tvättplats och en toalett-anläggning. På ön finns även en komfortabel bastu med varmt sötvatten och kallt saltvatten.

Schema: Nedanstående tider kan ändras om deltagarna önskar, till exempel tidigarelägga middag och kvällsmål.

Väckning klockan 08.00, Frukost klockan 08.30,

Förmiddagsövningar klockan 10.00 – 16.30, Middag klockan 17.00, Eftermiddagsövningar klockan 18.30 – 20.30, Kvällsmål klockan 20.30.

Övningarna sker både på land och i vatten, exempel segling i olika former, rodd, navigation, sjömanskap såsom knopslagning, simning och bad, fiske,

studiebesök, långresor med mera. Under

förmiddagsövningen äter man medhavd lunch

smörgåspaket).

Utrustning att ta med: Sovsäck eller lakan och täcke, Örngott (kudde finns), Badkläder och handduk, Varma kläder, Regnkappa och regnbyxor, Stövlar, Flytväst, Termos, Smörgåslåda, Tålig dricksflaska, Ficklampa.

Båtar på ön: 4/5 stycken större segelbåtar, cirka 12 stycken mindre segelbåtar, 2 optimistjollar, 2 – 3 rodd/segelbåtar, 1 motorsnipa, 1 öppen motorbåt, 1 roddbåt för många.

Adress och telefon till Krokholmen:

Familjesjölägret

Krokholmen

440 66 Dyrön

Telefon: 0304 – 67 28 20, säkrast under måltiderna klockan 08.30 – 10.00 samt klockan 17.00 – 18.30.

Färja: Behöver man åka till eller från ön under lägertiden finns information om reguljära färjeturer på:

http://www.gunnarsbattur.com

Avgifter: Vuxna 150 kronor/dag, Ungdomar (12 till och med 17 år) 100 kronor/dag, Barn (6 till och med 11 år) 75 kronor/dag.

Hela läger 1 räknas som 6 dagar och hela läger 2 som 8 dagar. Är man med på mellandagen, torsdagen 6 juli, räkans detta som en dag.

Anmälan: Anmälan sker senast måndag 1 maj genom att maila Peter (peter_forkman@hotmail.com). Efter

bekräftelse på deltagande från Peter så sätts avgiften in på Bankgiro 274-7285 (FSBU). En deltagarförteckning kommer att skickas ut till alla under maj månad.

Frågor: E-posta Peter peter_forkman@hotmail.com eller ring 0735 – 34 21 65.

Hej alla läsare av Perspektiv Halland!

Tyvärr fick vi inte några svar till Ruts tävling om växter, men till er som suttit och klurat på svaren så kommer de här:

Flickorna:
1, Pelargonia. 2, Vintergröna. 3, Cyklamen. 4, Amaryllis. 5, Gatkamomill. 6, Tussilago. 7, Gullranka.

Gossarna:
1, Kardborre. 2, Tjärblomster. 3, Alsikeklöver.

4, Brudslöja. 5, Förgätmigej. 6, Baldersbrå. 7,Gulsippa.

För er som har eller har tillgång till en dator så

läs även vår hemsida för SRF Halland på

www.srf.nu/halland

Där hittar ni vår tidning men också frågor vi driver,

samhällsinformation, förbundsordförandes nyhetsbrev, tips på tv-program, aktiviteter med mera.

Påminnelse!!

Byter du telefonnummer, ändrar till endast

mobilnummer, skaffat eller bytt mailadress?

Vi är tacksamma om ni hör av er till oss i så fall. Det underlättar vid kontakt, utskick av meddelande med mera.

Kontakta kansliet på telefon 035 – 10 22 29 eller mail halland@srf.nu

Stort tack på förhand.

SRF Halland

Datum för Perspektiv Halland år 2017.

Nr, Manusstopp, Utskick.

4, 18 april, 2 maj.

5, 17 maj, 31 maj.

6, 16 augusti, 30 augusti.

7, 20 september, 3 oktober.

8, 18 oktober, 1 november.

9, 21 november, 5 december.

Perspektiv Halland

Tidning för SRF Halland Nr 1, januari 2017.

Redaktör:

Eva Makropulos

SRF Halland,

Karl XI:s väg 31,

302 94 Halmstad.

Kanslist telefon: 035 - 10 22 29.

halland@srf.nu

Ombudsman Ulrika Östberg, telefon: 035 – 18 76 95.

ulrika.ostberg@srf.nu

Sista dagen för artiklar till nästa nummer är den

18 april, 2017.

Synskadades Riksförbund

Halland