Verksamhet


Vi i Synskadades Riksförbund SRF Jämtlands län, har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemen­samt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

Hos oss har alla personer i denna situation en självklar plats och kan tillsammans med andra utveckla sin egen förmåga och bidra till att vi som har en synskada kan leva ett bra liv. Seende personer som vill stödja oss är välkomna att bli medlemmar och att bistå oss både ekonomiskt och praktiskt i vårt arbete.

  1. Verksamhetsplan 2017

  2. Verksamhetsplan 2016