Distriktets lokalföreningar


För närvarande finns det sex lokalföreningar som är anslutna till SRF Jönköpings län. Kontaktinformation hittar du nedan.

SRF Finnveden

Linnégatan 18
332 32 Gislaved

Ordförande Dennis Ernst, mobil: 070-664 49 12
Sekreterare
Kassör Lena Högberg, tel. 070-604 84 31

Hemsida: http://www.srffinnveden.se

SRF Höglandet

Fabriksgatan 8
575 38 Eksjö

Ordförande Kenneth Jägsander, tel. 0381-142 80
Sekreterare Margit Tönissoo, tel. 0381-169 88
Kassör Lena Wallanger

SRF Södra Vätterbygden

Lasarettsgatan 3 A
553 18 Jönköping

Ordförande Anita Svenningsson, tel. 036-30 78 50
Sekreterare May Johansson, tel. 036-761 98
Adj. kassör Ingvor Carlsson, tel. 070-618 55 92

SRF Sävsjö

Hovgården 1
576 92 Sävsjö

Ordförande Bengt Kanstedt, tel. 0382-230 11
Sekreterare Barbro Wisén, tel. 073-076 05 27
Kassör Ingalilla Samuelsson, 0382-230 11

SRF Tranås – Aneby

Forsnäs Leonardsberg 5
57062 Ydre

Ordförande Gudrun Holmström, tel. 0381-550 03
Sekreterare Inger Hernstål, tel. 073-072 85 09
Kassör Bertil Lantz, tel. 072-503 18 41

SRF Värnamo

Tryggarpsbacken 5 A
331 35 Värnamo

Ordförande Tomas Wennberg, tel. 073-444 81 67
Sekreterare Göran Johansson, tel. 0370-830 64
Kassör Asta-Bratt Hellström, tel. 0370-281 30

Lokalföreningar

  1. SRF Södra Vätterbygden