Kontakt


Här hittar du kontaktinformation till SRF Jönköpings län distrikt.

Postadress

Ekhagsringen 17
554 56 Jönköping

  • Plusgiro: 77069-3
  • Plusgiro Medlem: 90 04 33 -4

SRF Jönköpings läns Styrelse 2018

Karl-Erik Persson, ordförande
Dennis Ernst, vice ordförande
Anita Svenningsson, sekreterare och arbetsledare
Paulina Lallerman, vice sekreterare
Astrid Jonsson, ledamot
Kaj Skogsfors, ledamot
Parima Nassiri, ledamot

Hör av dig till vårt kansli om du vill ha kontaktuppgifter till ledamöterna i styrelsen.

Personal

Julia Lindahl ombudsman/verksamhetsutvecklare: 036-2991015 eller 0721413953.

Distriktets kansli: 036-167759