Kontakt


Här hittar du kontaktinformation till SRF Jönköpings län distrikt.

Postadress

Ekhagsringen 17
554 56 Jönköping

  • Plusgiro: 77069-3
  • Plusgiro Medlem: 90 04 33 -4

SRF Jönköpings läns Styrelse 2017

Ordförande: Bert Carlsson, 076-326 88 75

Vice orförande: Karl-Erik Persson, 070-622 91 24

Sekreterare: Anita Sveninngsson, 036-30 78 50

Vice sekreterare: Cecilia Lindén, 072-698 53 37

Övriga ledamöter

Bengt Kanstedt, 0382-230 11

Paulina Lallerman, 072-310 28 72

Fredrik Björnwid, 070-606 03 01

Ingvor Carlsson adjungerande kassör: 070-618 55 92

Personal

Julia Lindahl ombudsman/verksamhetsutvecklare: 036-2991015 eller 0721413953.

Distriktets kansli: 036-167759