En ledarhund i sele och benen på en ledarhundsförare.

Aktuellt


SRF Region Syd - Kallelse

Härmed kallas distrikten i Blekinge län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län och Unga Synnedsättning Syd till regionalt sammanträde.

Datum: 2017-03-14
Tid: 9.30 -15.30
Plats: Hotell Rådmannen Alvesta

Dagordning till förmiddagens möte skickas ut till de anmälda cirka en vecka innan aktiviteten.

På eftermiddagen kommer Caroline Gollungberg från SRF riks och pratar om SRFs nya hemsida.

Distrikten anmäler sina representanter till SRF Kronoberg:
kronoberg@srf.nu eller 0470-292 24 senast 3 mars.

Med vänliga hälsningar
Lise-Lott Naess, SRF Kronoberg

Inbjudan till Region Syd mötet i Alvesta

I samarbete med ABF Kronoberg bjuder SRF Kronoberg härmed in till en utbildningsdag för:

Styrelser med arbetsgivarsansvar

När: Lördagen den 4 mars kl. 9.30 -15.30
Plats: Handikapprörelsens lokaler på Södra Vallviksvägen 4B i Växjö (Vallhagen)

Under dagen går vi bland annat igenom:
• Allmänt om arbetsgivaransvar för styrelser, Lagar och avtal,
Arbetsmiljö, Löneförhandling/lönesättning, Semester.
Kursledare: Hanna Haraldsen

Kostnad 300 kr/person inkl. förmiddags– och eftermiddagsfika samt lunch (faktureras av SRF Kronoberg).

Följande organisationer är inbjudna till denna styrelsekurs:
PRO Kronoberg, SRF Kronoberg, Unga med synnedsättning Syd samt Handikapprörelsens Idé och KunskapsCentrum Kronoberg.

Anmäl vilka som kommer från er styrelse senast den 24 februari till: Åsa Edberg, ABF Kronoberg tfn: 0478-70 94 72 eller epost: asa.edberg@abf.se
Glöm ej att anmäla särskilda önskemål gällande kosten.

Inbjudan till arbetsgivare kurs