En man med vit käpp navigerar sig längs ett ledstråk.

Bli medlem


Bli röstberättigande medlem eller stödjande medlem i SRF Kronoberg.

Vi har röstberättigade medlemmar (synskadade) samt stödjande medlemmar. För att bli röstberättigad medlem fodras att man är synskadad med så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med synens hjälp orientera sig eller på grund av synskadan ha andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen.

Vårdnadshavare till synskadat barn under 18 år kan vara röstberättigad medlem.

Stödjande medlem kan man bli om man sympatiserar med organisationens arbete. Även juridisk person kan bli stödjande medlem.

Maila till: kronoberg@srf.nu om du önskar att bli ny medlem eller ring på: 0470-292 24.

Eller fyll i en blankett.