Fonder


Det finns några oss närstående stiftelser ur vilken synskadade kan söka bidrag. Den viktigaste är Karl-Axel Andersson stiftelse. Man kan bl a söka till rekreation, ledsagare, vård, bohag m. m. För att få bidrag bör man ha en taxerad årsinkomst som inte överstiger 150 000 kr.

Kontaktperson: Tommy Andersson tel: 0470-205 74.

Synskadades Riksförbund centralt har liknande fonder.