Fyra händer läser reliefkarta

Om oss


Välkommen till Synskadades Riksförbund Kronoberg.

Kronoberg är ett distrikt av SRF som är en intresseorganisation av synskadade. Inom distriktet finns åtta lokalföreningar. Några av dem är för närvarande vilande. Vi är för närvarande ca 300 röstberättigade synskadade medlemmar och ca 200 stödjande.

SRF är en partipolitiskt obunden intresseorganisation för personer med synskada. Vi arbetar utifrån principen om alla människors lika värde och målet är full delaktighet och jämlikhet. Genom kontakter med myndigheter och andra organisationer arbetar vi för att synskadade ska kunna leva på samma villkor som andra.

SRF är också en mötesplats för synskadade där vi kan träffas för att diskutera angelägna frågor, byta erfarenheter samt ha trevligt tillsammans.

 1. Historik

  Söndagen den 6 augusti 1922 bildades Kronobergs läns Blindförening.

 2. Lokalföreningar

 3. Intressegrupper

 4. Stadgar

  Antagna i april 2005 med ändringar 2006, 2008 och 2011.

 5. Protokoll

  Här kan du ladda ner och läsa våra protokoll från årsmöte, styrelsemöte m.m.

 6. Kontakta oss