Historik


Söndagen den 6 augusti 1922 bildades Kronobergs läns Blindförening.

Detta skedde vid ett möte hemma hos Albert Pettersson på Bäckgatan 17 i Växjö. Initiativtagare var den blinde folkskolläraren Knut Lindkvist, Kosta, som också blev föreningens förste ordförande.

En av anledningarna till att föreningen bildades just då var att en statlig blindvårdsutredning våren 1922 föreslagit inrättandet av en blindvårdsnämnd i varje län som skulle handha vården av blinda genom upprättandet av hem och verkstäder för blinda. Inför hotet av alltför stort myndighetsintrång i de blindas liv blev det viktigt att bilda en organisation som kunde föra deras talan.

En stor och viktig uppgift för föreningen var enligt de första stadgarna "att genom ordnad yrkesverksamhet bereda möjlighet till billiga materialinköp och lättnad i avsättning av färdiga produkter."

Under de första årtiondena var det hantverket som spelade huvudrollen i föreningens verksamhet.

Lotterier och privata insamlingar var till en början nödvändiga metoder för att klara föreningens ekonomi.

Det var för att motverka isolering och för att försöka åstadkomma större och mera systematiska insatser inriktade på synskadades dagliga liv som föreningen började med kretsverksamhet 1968. Kretsverksamheten innehöll studiecirklar, terapi, informationsträffar, motionsverksamhet, trivselkvällar m m. Kretsverksamheten var föregångare till dagens lokalföreningar.

Lokalföreningarna bildades i samband med den stora organisationsförändringen 1977 som innebar dels att De Blindas Förening (DBF) bytte namn till Synskadades Riksförbund (SRF) och dels att det blev en treplansorganisation med riksförbund, länsförbund (i dag benämnda distrikt) och lokalföreningar.

Med den stora organisationsförändringen gick vi från att vara en serviceorganisation för synskadade till att bli en modern intresseorganisation för påverkansarbete.

Några viktiga årtal

1922  Föreningen bildas

1926 Första anslaget från landstinget

1931 Första anslaget från kommunerna

1947 Semesterhemmet Solhaga öppnas

1961 Konsulentverksamhet i vårt län

1964 Studieverksamheten startar och föreningen blir medlem i ABF

1965 Taltidningen Värendsbandet utkommer

1967 Kronoberg får egen synkonsulent

1968 Kretsverksamheten börjar

1969 Heltidsanställd föreningsfunktionär

1977 Julafton Kronobergaren kommer ut som taltidning

1977 Omorganisation – från De Blindas Förening till Synskadades Riksförbund

1980 Biståndsverksamheten börjar (Gambia)

1981 Föreningen byter namn till SRF Kronoberg

1984 Ombudsman anställs

1987 Smålandsposten kommer ut som taltidning

1987 Heminstruktörer i alla kommuner

1987 Lokalföreningar i alla kommuner

1990 Lyckat försök med syntolkning på teatern

1990 Brukarrådet bildas

1993 Regional ombudsman för barn- och föräldraverksamheten