Intressegrupper


Blindgruppen

Består av dem som ser allra sämst – gravt synskadade. Personerna i denna grupp har en del specifika intressen som man samlas kring och diskuterar.

Kontaktperson: AnaMaria Silva
Telefon: 0470 59 01 88
E-post: anna.silva55@gmail.com

Ledarhundsgruppen

Består av de ledarhundsekipage som finns i länet, för närvarande sju st.

Träffas för träning och utbyte av erfarenheter.

Kontaktperson: Lise-Lott Naess
Telefon: 0470-380 78
E-post: liselott.naess@netatonce.net

Datagruppen

Består av dem som använder synskadehjälpmedel i sina datorer.

Kontaktperson: AnaMaria Silva
Telefon: 0470 59 01 88
E-post: anna.silva55@gmail.com