Kalendarium


Här är alla aktiviteter/möten som SRF Norrbotten deltar i

SRF Norrbotten
uppdaterat 2018-05-02

Maj

2               Distriktsstyrelsemöte

2               Möte med Piteå bibliotek och ABF Piteå

14             Distriktsstyrelsemöte lo

22             Tolk- och brukarråd, ev byte till Synrådet Region Norrbotten

22             Hjälpmedelskonsulenternas brukarråd

23             Bowling Piteå

 

Juni

11             Sommartid börjar

13             Folkhälsodag Region Norrbotten

15             Organisationsråd

18             Aktivitet Stormyrbergets lantgård Piteå

 

Augusti

17             Sommartid slutar

21             Politikerträff med frågestund Regionhuset, Funktionsrätt Norrbotten

24-26       Arbetsledarfortbildning

31             Kamratstödsutbildning

 

September

7-8            Lokalförenings- och kontaktpersonskonferens

12             Beredning Tillgänglighetsråd Region Norrbotten

21-23       DOFS, Almåsa (DOFS = kompetensutveckling för distrikts- och branschföreningsordförande och förbundsstyrelsen)

26             Regionala Kollektivtrafikmyndigheten färdtjänstråd

 

Oktober

10             Tillgänglighetsråd Region Norrbotten

 

November

10-11       Temamöte Sunderby fhsk

13             Beredning Tillgänglighetsråd Region Norrbotten

 

December

11             Tillgänglighetsråd Region Norrbotten