Kalendarium

Här är alla aktiviteter/möten som SRF Norrbotten deltar i

November

25-26                Regional träff styrelser och personal

30                      Temadag Framtidens hälso- och sjukvård, Region Norrbotten

30                      Beredning Tillgänglighetsråd Region Norrbotten

 

December

5                        Distriktsstyrelsemöte

6                        Workshop om patientkontrakt

7                        Möte regionbiblioteket kring bemötandefrågor

8                        Medlemsträff med middag Kalix

9                        Medlemsträff med julbord Piteå

12                      Tillgänglighetsråd Region Norrbotten

 

2018

 

Februari

15                      Hela resan Workshop Trafikverket och Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna Skellefteå

 

Mars

21                      Regionala Kollektivtrafikmyndigheten färdtjänstråd

 

April

20                      Representantskapsmöte

 

Maj

22                      Tolk- och brukarråd, ev byte till Synrådet Region Norrbotten