Kalendarium


Här är alla aktiviteter/möten som SRF Norrbotten deltar i

SRF Norrbotten
uppdaterat 2018-06-11

11            Sommartid börjar (arbetstidsförkortning med 30 minuter)

11            Planeringsmöte

13            Folkhälsodag Region Norrbotten

14            Referensgrupp Insyn taltidning

15            Organisationsråd

18            Aktivitet Stormyrbergets lantgård Pålberget Piteå

20            Möte Gällivare med kommunen om syn- och hörselinstruktör

28            Aktivitet Haparanda  och Kalix Seskarö Wärdshus

 

Augusti

14            Distriktsstyrelsemöte telefon

17            Sommartid slutar

21            Politikerträff med frågestund Regionhuset, Funktionsrätt Norrbotten

24-26       Arbetsledarfortbildning

31            Kamratstödsutbildning

 

September

4              Distriktsstyrelsemöte

7-8           Lokalförenings- och kontaktpersonskonferens

12            Beredning Tillgänglighetsråd Region Norrbotten

18            Möte om funktionshindersplan, Region Norrbotten

21-23       DOFS, Almåsa (DOFS = kompetensutveckling för distrikts- och branschföreningsordförande och förbundsstyrelsen)

26            Regionala Kollektivtrafikmyndigheten färdtjänstråd

 

Oktober

10            Tillgänglighetsråd Region Norrbotten

11            Ev Ögats dag Gällivare

 

November

5              Samverkansråd SPSM norra regionen

6              Kollektivtrafikkonferens RKM Bd

10-11       Temamöte Sunderby fhsk

13            Beredning Tillgänglighetsråd Region Norrbotten

 

December

11            Tillgänglighetsråd Region Norrbotten

12            Synråd Region Norrbotten

 

 

2019

 

Maj

3-5           Medlemsforum Spräng alla gränser, Stockholm