Kalendarium

Här är alla aktiviteter/möten som SRF Norrbotten deltar i

Februari

7              Regional arbetsgrupp

12            Möte kommunbiblioteket Luleå

14            Möte med politiker Pajala

15            Hela resan Workshop Trafikverket och Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna Skellefteå

15            Sista dag för ansökan behovsprövat administrativt stöd, organisationsutveckling, projektstöd och stöd till närstående föreningar till riksförbundet

16            Distriktsstyrelsemöte

22-23       Arbetsledarfortbildning

23            Sista dag när kallelse till representantskapsmötet ska vara lokalföreningarna och valberedningen tillhanda

26            Tillgänglighetsråd Region Norrbotten

 

Mars

1              Sista dag för inlämnade av motioner till representantskapsmötet

7              SRF Kiruna årsmöte

13            Beredning Tillgänglighetsråd Region Norrbotten

21            Regionala Kollektivtrafikmyndigheten färdtjänstråd

22            Distriktsstyrelsemöte

23            Sista dag att för ombuden få kallelse till representantskapsmötet, kongressbeslut 2017

23            Tillgänglighetsråd Region Norrbotten

26            SRF Gällivare årsmöte

26            SRF Luleå årsmöte

 

April

13            Sista dag för ombuden att få möteshandlingarna till representantskapsmötet, kongressbeslut 2017

20            Representantskapsmöte

 

Maj

23-24       Storregionträff för Ordföranden, arbetsledare och personal, Umeå

22            Tolk- och brukarråd, ev byte till Synrådet Region Norrbotten

 

Juni

15            Organisationsråd