De nya sedlarna

Lindegrens Familjefond

Sök senast 12 Oktober 2018.

Du som bor i Norrbottens län och är synskadad kan söka bidrag från ovan nämnda stiftelse.

Den som söker bidrag första gången prioriteras enligt testatorns vilja.

Ansökan skall göras på särskild blankett. Ansökan kan göras skriftligt eller digitalt.

Här nedan finns en länk till en ansökningsblankett som du kan skriva ut, fylla i och skicka in till Lindegrens Stiftelse, c/o SRF Norrbotten, Bangårdsgatan 12 A, 972 35 Luleå.

Ansökningsblankett [pdf]

Du kan också ringa till kansliet, SRF Norrbotten, och begära en blankett,
telefon 0920-22 98 20.

Du kan också klicka på en länk och fylla i personuppgifterna och klicka skicka in här nedan

Om du beviljas bidrag så sätts det in på person- eller bankkonto i november 2018.

Inget annat meddelande går ut så du får hålla koll på ditt angivna konto om du blivit beviljad bidrag eller inte.

Styrelsen

Lindegrenska familjefonden

Medlem i SRF

Medlem i SRF