Om oss

  1. De olika Råden

    Kansliet förmedlar gärna frågeställningar till representanterna i de olika råden som de kan skicka in i förväg. Är du intresserad av at…

  2. Paragraf och ordförandeklubba Stadgar 2017-04

    Synskadades Riksförbund är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas s…

  3. Om synskador