Det här jobbar vi med


Synskadades Riksförbund i Örebro län är förbundet som står upp för att personer med synnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv. Det gör vi genom att företräda personer med synnedsättning i politiken, bistå med individuellt stöd och skapa gemenskap

  1. Vad är syntolkning Vad är syntolkning?

  2. SRF brukarråd i örebro län SRF Brukarråd i Örebro län

  3. Synskadades stiftelse i örebro län Stiftelsen i Örebro län