Synskadades Riksförbund Örebro läns distrikt

Kontaktinformation

Kansli
Öppettider: måndag - torsdag 9.00 - 12.00, fredag stängt
Telefon: 019-673 21 06
E-postadress: srf.orebro.lan@telia.com 

Besöksadress
Mellringevägen 120 B i ÖREBRO

Postadress
Synskadades Riksförbund Örebro Län
Mellringevägen 120 B
703 53 ÖREBRO

Kanslister
Charlotte Åkerlind
Telefon: 019-673 21 05
E-postadress: charlotte.akerlind@telia.com

Leif Stockhult
Telefon: 019-673 21 06
E-postadress: leif.stockhult@srforebro.se 

 

  1. SRF Örebor läns distrikt- styrelse

  2. SRF Örebro läns ombudsman

  3. SRF Bergslagen

  4. SRF Karlskoga Degerfors

  5. SRF Sydnärke

  6. SRF Örebro kommun

  7. SRF Örebro läns Brukarråd

  8. Synskadades Stiftelse i Örebro