Bli medlem i SRF


Synskadades Riksförbund Örebro län

Medlem i Synskadades Riksförbund blir du genom att gå med i någon av våra lokalföreningar.
Medlemsavgiften är ca 200 kronor per år. Avgiften kan variera något mellan de olika lokalföreningarna.

Våra lokalföreningarna är

SRF Bergslagen där följande kommuner ingår.
Nora, Lindesberg, Hällefors och Ljusnarsberg 

SRF Karlskoga-Degerfors där följade kommuner ingår.
Karlskoga och Degerfors

SRF Sydnärke där följande kommuner ingår.
Hallsberg, Kumla, Askersund och Laxå

SRF Örebro kommun där följande kommun ingår.
Örebro kommun

Du väljer själv vilken lokalförening du vill tillhöra.

Du får nu tre val att välj på.

  1. Jag har en synnedsättning och vill bli medlem i synskadades Riksförbund
  2. Jag är vårdnadshavare till ett barn/ungdom med synnedsättning
  3. Jag vill bli medlem, men har inte själv en synnedsättning

Har du någon fråga angående medlemskap är du alltid välkommen att höra av dig till oss på telefon 019 - 673 21 06 eller e-post: srf.orebro.lan@telia.com