Aktuellt


2018

Anteckningar från AU CFR 2018 11 14

Återkoppling SRF med Skånetrafiken 2018 10 17

Minnesanteckningar Centrala funktionshindersrådet 2018-10-10

 Minnesanteckningar brukarsamverkan 2018 09 27

Minnesanteckningar lokala funktionshinderrådet 2018 09 27

Anteckningar från arbetsutskottet 2018-09-05

Nu finns rapporten ”Levnadsnivåundersökning bland synskadade” med resultaten i Synskadades Riksförbunds medlemsundersökning 2018. Rapporten finns för nedladdning i Word och i PDF-format på www.srf.nu/levnadsniva2018.

 Anteckningar från centrala funktionshindersrådet 2018 05 30

SRF- föreläsning om GDPR. Lyssna här.

Forsknings- och utvecklingsrapporter (FoU)
Klicka här för att läsa de senaste rapporterna

Nu pågår SRF:S medlemsundersökning
Klicka här för mer info


Anteckningar från Centrala funktionshindersrådet 14 03 2018

Anteckningar från Region Skånes Funktionshinderråd arbetsutskott 24 01 2018

Regeringens aviserade avsikt att flytta ledarhundsverksamheten till Myndigheten för Delaktighet (MFD)

Tablåinfo per telefon, SR och SVT

2017


Möte med politiker 2017 10 04

Ett avsnitt från P4 Dokumentär, Mina nya ögon (37 min)

Utbildningsradion, Louis' supersmarta uppfinning (t.o.m. 15 april 2018)

Dokumentation från det sydsvenska mötet 2017 11 01

Möte SRF Skåne, Habilitering och Glimåkra folkhögskola 2017 10 23

Information om stöd till patient med synnedsättning 2017 06 14

Nya regler Serviceresor 2017 09 01

Är du intresserad av att jobba med punktskriftens befrämjande?

Kampanjen - Gata för alla, referat från lördagen på Vita käppens dag

Slutrapport Projekt SYSTOR