Vita Käppens Dag

Aktiviteten har passerats

Hej!

Den 15 oktober infaller som vanligt den vita käppens dag. Här följer några tips för er som ännu inte planerat någon aktivitet.

Ni kan följa upp kampanjen Gata För Alla med aktiviteter riktade mot allmänheten. Om ni vill lappa hinder i närmiljön, så finns fortfarande p-anmärkningar att beställa. Vi har även sadelskydd, flygblad, klubbor och Pixiböcker kvar att beställa. Ni beställer material hos kontorsservice på kontorsservice@srf.nu eller 08 39 90 00.

Eller varför inte bjuda in länets riksdagsledamöter eller era lokala politiker till en kort mörkerpromenad, där ni visar hur den vita käppen används i praktiken. Arrangera gärna promenaden i anslutning till ett övergångsställe. Efter promenaden kan ni fortsätta med en diskussion kring varför den vita käppens ställning måste stärkas genom ändrad lagstiftning eller hur tillgängligheten till den fysiska miljön skulle kunna förbättras hos er.

Glöm inte att skicka ett pressmeddelande till media och att informera via hemsidan och/eller sociala medier.

Meddela gärna vilka aktiviteter ni kommer att genomföra till Åsa Nilsson asa.nilsson@srf.nu.

Med vänlig hälsning
Jimmy Pettersson

Intressepolitisk handläggare
Synskadades Riksförbund
Telefon: 08 39 94 46
E-post: jimmy.pettersson@srf.nu