Distriktstyrelse

Ordförande

Maria Thorstensson, Bjärlöv
E-post: ordforande@srfskane.se

Vice ordförande

Hans Ohlin, Viken

Kassör

Eva-Lena Lindell, Munka-Ljungby

Vice kassör

Anders Mårdell, Eslöv

Övriga ledamöter

Per Arne Andersson, Malmö
Bo Lang, Åhus
Rune Persson, Löddeköpinge

Kontakt

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen? Kontakta SRF Skåne så förmedlar vi kontakten. Glöm inte att berätta vilken ledamot det gäller om du skickar e-post. Vår adress är srfskane@srfskane.se och telefonnumret är 040-777 75.