Länkar till vår omvärld

Aktiverar du någon av länkarna nedan, kommer sidorna att öppnas i nytt fönster.

 • Kurser och aktiviteter via Region Skåne
 • ABF Skåne
 • Almåsa kursgård
 • Anpassa AB
 • Funkar Skåne
 • SRF Riksförbundet
 • Myndigheten för delaktighet (MFD)
 • KommSyn Skåne
 • Försäkringskassan
 • Diskrimineringsombudsmannen
 • Hjälpmedelsinstitutet (fortfarande information, sidan nedlagd 1/5 2016)
 • Horisont
 • HSO Skåne
 • Inläsningstjänst
 • Iris
 • Iris hjälpmedel webbutik
 • Lyckopenningen
 • Polar Print
 • Region Skåne
 • Region Skånes handikappolitiska program (sidan går inte att nå, Handikappberedningen utvärderar programmet – Tillgänglighet för alla)
 • Skånes Taltidning
 • Socialstyrelsen
 • Specialpedagogiska Skolmyndigheten
 • Sveriges Synskadades Schackförbund
 • Synenheten vuxna Region Skåne
 • Syntolkning Nu
 • Unga med Synnedsättning
 • Vi stödjer Marschen för tillgänglighet