Verksamhet

I dessa nämnder och utskott har SRF Skåne representanter.

Habilitering och hjälpmedelsnämndens funktionshinderråd på förvaltningsnivå

Ordinarie: Roger Johnsson
Ersättare: Emma Rävås
Nämndsekreterare: Charlotta Greiff

Lokala funktionshindersrådet - KrYH

Ordinarie: Karl Johnson
Ersättare: Anna Jacobsson
sekreterare: Gustaf Hallqvist

Nästa möte: 21/9, kl. 10.00-12.00 och 13/12, kl. 10.00-12.00

Lokala funktionshindersrådet - SUS

Ordinarie: Per Arne Anderson
Ersättare: Emma Rävås

Nästa möe: 25/10, efter lunch 

Lokala funktionshindersrådet - SUND

Ordinarie: Christer H Persson
Ersättare: Hans Ohlin
Sekreterare: Kristina Olsson

Nästa möte: 5/10, kl.09.00-11.00 i Helsingborg

Centrala Funktionshinderrådet (CFHR)

Två ordinarie: Maria Thorstensson och Bo Lang
Två ersättare: Per Arne Andersson och Hans Ohlin
Sekreterare: Gunne Arnesson Lövgren

Nästa möte: 10/10, kl. 12.00-16.00 i Kristianstad och 12/12, kl. 12.00-16.00 i Malmö

Centrala Funktionshinderrådets arbetsutskott

Ordinarie: Bo Lang
Sekreterare: Gunne Arnesson Lövgren