Verksamhet

I dessa nämnder och utskott har SRF Skåne representanter.

Habilitering och hjälpmedelsnämndens funktionshinderråd på förvaltningsnivå

Ordinarie: Bo Lang
Ersättare: Anders Mårdell
Nämndsekreterare: Charlotta Greiff

Lokala funktionshindersrådet - KrYH

Ordinarie: Bo Lang
Ersättare: Maria Thorstensson
Nämndsekreterare: Gustaf Hallqvist

Lokala funktionshindersrådet - SUS

Ordinarie: Per Arne Andersson
Ersättare: Rune Persson

Lokala funktionshindersrådet - SUND

Ordinarie: Hans Ohlin
Ersättare: Eva-Lena Lindell

Centrala Funktionshinderrådet (CFHR)

Två ordinarie: Bo Lang och Hans Ohlin
Två ersättare: Eva-Lena Lindell och Per Arne Andersson
Nämndsekreterare: Gunne Arnesson Lövgren

Centrala Funktionshinderrådets arbetsutskott

Ordinarie: Bo Lang