Bli medlem


Ring till vårt kansli på telefonnr. 0511-34 79 70 så får du hjälp med att bli ny medlem.

Du kan även kontakta din lokalförening eller 
Synskadades Riksförbund i Enskede genom att klicka på denna länk där du själv kan fylla i en ansökan för medlemskap. 

Du kan även ladda ner blankett i pdf-format och fylla i och skicka in till oss på adress:
SRF skaraborg
Skaraborgsgatan 34 D
53230 Skara