SRF Skaraborgs Höstmöte 2017

Aktiviteten har passerats

SRF Skaraborg inbjuder alla medlemmar till SRF Skaraborgs
representantskaps höstmöte!

Lördagen den 11 november 2017
på kansliet i Skara.

Kl.09.15 startar vi med kaffe och fralla.

Höstmötesförhandlingarna kl.9.45 - ca 12.15.

Efter mötet kan den som vill följa med och äta lunch på Rocco, var och en betalar själva.

En ledsagare per synskadad deltagare får medfölja.

Kostnaden för representantskapsmöte och resor täcks av SRF Skaraborg.

Reseersättning betalas genom att du får ett frankerat kuvert och reseersättningsblankett, som du sänder in tillsammans med dina kvitton till kansliet.

Alla anmäler sig direkt till kansliet tel 0511- 34 79 70 e-post: skaraborg@srf.nu

senast fredag 27 oktober 2017

Adress: Skaraborgsgatan 34 D

Hjärtligt Välkomna!
Styrelsen SRF Skaraborg