Temakväll

Aktiviteten har passerats

Inbjudan
Välkommen till årets första temakväll på kansliet i Skara
den 15 februari kl.18.00 – 20.00.

Skaraborgsgatan 34 D Skara.

Temat för Synskadades riksförbund den här kongressperioden är ”självständighet ger styrka”.

En del i detta är kamratstöd.

I september 2017 genomförde SRF Älvsborg, SRF Bohuslän och SRF Skaraborg en utbildning för personer som vill jobba som kamratstödjare.

Nu är det dags att ta nästa steg!

Mikael Strömberg ombudsman i SRF Älvsborg hjälper oss vidare genom att ge oss som inte var med information om hur det är tänkt att fungera. För er som var med blir det repetition. Det kanske kan vara bra då det är ni som har fått utbildning och därmed kunskaper som behövs för att leda stödgrupperna.

Tanken är ju att vi skall försöka starta upp någon eller några grupper.

Utöver gruppledare behöver vi deltagare!

I detta arbete behöver alla lokalföreningar vara med och kontakta, som ni tror, intresserade medlemmar.

Det finns säkert personer i våra föreningar som inte mår så bra och som behöver tala om tankar och känslor kring sin synnedsättning för att kunna gå vidare och må bättre även om synen fortfarande är lika dålig.

Kvällen ägnar vi alltså åt hur vi kan arbeta med detta men också lite om hur vi på ett bra sätt kan stötta personer med flera funktionsnedsättningar då de deltar i vår verksamhet.

Vi bjuder på fika och reseersättning utgår som vanligt till synskadade medlemmar, genom att du sänder in anspråk på reseersättning med tillhörande färdtjänstkvitto.

Anmälan gör du till kansliet på tel. 0511-34 79 70 eller E-post: skaraborg@srf.nu

Din anmälan vill vi ha senast måndag 12 februari.

Glöm inte meddela eventuella matallergier!

Varmt välkommen
Hälsar
SRF Skaraborg