Valberedningen informerar

Aktiviteten har passerats

SRF skaraborg
Den 11 januari 2018

Valberedningen informerar

Hej!

Valberedningens uppgift är att förbereda de val som skall ske vid SRF Skaraborgs representantskaps årsmöte den 15 april 2018. I det arbetet behöver vi din hjälp. Vi vill att du använder din nomineringsrätt och föreslår namn på medlemmar som du anser bör väljas till distriktets olika förtroendeuppdrag.

Tänk på att du skall fråga dem/de som du föreslår om han eller hon är villig att kandidera till den aktuella posten.

Du som tidigare är vald till uppdrag inom SRF Skaraborg, men som inte vill bli återvald, bör kontakta valberedningen så snart som möjligt.

Vi uppmanar också lokalföreningarna att på era möten ta upp möjligheten att nominera och att kanske även ta fram gemensamma förslag.

Hör av dig om du funderar på något.

Vi ser fram mot dina nomineringar samt frågor och synpunkter på telefon eller epost till nedanstående adresser.

Senast den 19 februari 2018 vill vi ha in dina uppgifter för att de säkert skall komma med i vårt förslag.

Sören Jansson 0510-122 74, 070-282 21 18

soja44@outlook.com

Bo Nilsson 0512-92 177

nilsson.bosse@telia.com

Kristina Adolfsson 0511-635 98, 076-110 01 57

Kristina.aicon@hotmail.com

Här kan du se vilka uppdrag inom SRF Skaraborg som skall väljas av årsmötet och där du kan föreslå kandidater.

Enligt stadgarna skall årsmötet utse styrelse med minst 5 ledamöter samt en föreningsrevisor och en auktoriserad revisor med vardera en ersättare. Härutöver skall årsmötet utse ett antal andra funktionärer.

Valberedningen kommer att föreslå att antal styrelseledamöter skall vara oförändrat, alltså sju stycken. Vi anser att detta antal behövs för att säkra styrelsens stabilitet.

A Distriktsordförande för ett år.

Nuvarande är Anita Andersson Moholm.

B Styrelseledamöter, tre på två år.

Styrelseledamöter med ett år kvar är Claes-Göran Johansson Vedum, Kjell Karlsson Tibro och Anders Götenstedt Mariestad.

Styrelseledamöter vars mandat utgår är Helena Melin Lidköping, Ing-Britt Johansson Töreboda och Ingela Olsson Töreboda.

C1 Föreningsrevisor, en ordinarie och en ersättare.

Nuvarande föreningsrevisor är Marianne Jansson Mariestad och ersättare är Berit Jildenhed Lidköping.

C2 Auktoriserad revisor, en ordinarie och en ersättare.

Nuvarande auktoriserad revisor är Lilian Håkansson Göteborg och ersättare är Ann-Louise Rosenkvist Göteborg.

D Beredningsutskott, tre ledamöter varav en sammankallande.

Nuvarande är Britt Artursson Floby (sammankallande), Helena Melin Lidköping och Anders Josby Floby.

E Talboks- och tidskriftskommitté, två ledamöter varav en sammankallande.

Nuvarande är Britt Artursson Floby (sammankallande) och Berit Jildenhed Lidköping.

F Rekreation & Fritidskommittén fem ledamöter varav en sammankallande.

Nuvarande är Bernt Bragnå Falköping (sammankallande), Ingela Olsson Töreboda, Gunvor Olsson Tibro, Robert Johansson Lidköping och Lena Leimalm Borås.

Härutöver utser styrelsen två representanter.

G Kultur & Nöjeskommittén fyra ledamöter varav en sammankallande.

Nuvarande är Monika Aronsson Skövde (sammankallande), Viveka Rapp Hällekis, Ulf Leijon Lidköping och Barbro Albien Skara.

Härutöver utser styrelsen en representant.

Monica Aronsson har undanbett sig omval.