Förtroendeuppdrag

Förtroendeuppdrag 2018
SRF Synskadades Riksförbund Skaraborg

Styrelsen SRF Skaraborg

Ordförande: Anita Andersson
Vice ordförande: Claes-Göran Johansson
Sekreterare: Kjell Karlsson
Vice sekreterare: Anders Götenstedt
Ledamot: Helena Melin
Ledamot: Kristina Adolfsson
Ledamot: Maria Andersson

AU Arbetsutskott
Ordförande: Anita Andersson
Vice ordförande: Claes-Göran Johansson
Sekreterare: Kjell Karlsson

Revisorer
Ordinarie auktoriserad revisor: Lilian Håkansson
Ordinarie auktoriserad revisor ersättare: Ann-Louise Rosenkvist
Ordinarie föreningsrevisor: Marianne Jansson
Ersättare föreningsrevisor: Berit Jildenhed

Organisationsrådet
SRF Skaraborgs ordförande
ersättare vice ordförande

Ledsagarservice
Britt Artursson
Helena Melin
Gunilla Johansson

Valberedning
Sören Jansson sammankallande
Bo Nilsson
Ersättare: Ingela Olsson

Beredningsutskott
Britt Artursson sammankallande
Helena Melin
Anders Josby

Talbok och tidningsutskott
Britt Artursson sammankallande
Berit Jildenhed

Rekreation & Fritid
Bernt Bragnå sammankallande
Ingela Olsson
Gunvor Olsson
Robert Johansson
Lena Leimalm
Anita Andersson
Ing-Britt Johansson

Kultur & Nöje
Viveka Rapp sammankallande
Ulf Leijon
Maria Andersson
Inger Wahlqvist
Anders Götenstedt

Synskadades Stiftelse Skaraborg
Ordförande: Steve Karlsson
Ledamot: Anita Andersson
Ledamot: Claes-Göran Johansson

Synskadades Vänner
Ordinarie: Anita Andersson
Ersättare: Kjell Karlsson

Brukarråd Synverksamheten Skövde
Britt Artursson
Kjell Karlsson
Claes-Göran Johansson
Maria Andersson

Brukarråd Synverksamhet regionalt
Britt Artursson
Claes-Göran Johansson

Poppis
Britt Artursson
Gudrun Hallberg

Reservation för eventuella fel vid sammanställningen
Kansliet SRF Skaraborg 2018-05-04