Om oss


Synskadades Riksförbund Sörmland arbetar för att förbättra villkoren för personer med synnedsättning.

Som medlem hos oss kan du delta i en mängd olika aktiviteter. Du blir också en del i ett gäng där vi delar erfarenheter och upplevelser. Gemenskap och omtanke är viktigt hos oss.

  1. Lokalföreningar

  2. Understödsstiftelse

    Information från SRF Sörmlands distrikts Understödsstiftelse.

  3. Kontakt