1. Meny
  2. Synskadades Riksförbund
  3. Sök
Synskadades Riksförbund

Kortlek med punktskrift format som en solfjäder

Aktuellt

Här kommer dom aktviteter som är aktuella just nu.

Illustrerade händer som håller i varandra.

Engagera dig

Bli medlem i Synskadades Riksförbund – för ett tillgängligt samhälle.

Ett ledarhundsekipage går över ett övergångsställe.

Leva med synnedsättning

Som synskadad möter man olika svårigheter i vardagen. Mycket blir annorlunda jämfört med för den som…