Kansli och styrelse


Kansli

Adress: Vendelsfridsgatan 13, 217 64 Malmö

Telefon: 040-25 05 40
Måndag-fredag kl 9-15.00

E-post: info@srfmalmo.se

Bankgiro: 192-9645

Personal:
Christine Malvelius och Johanna Wirén

Styrelse

Roger Wittiko, ordförande
Per Arne Andersson, vice ordförande
Eva Öresjö, kassör

Övriga ledamöter

Per Svensson
Britt-Marie Linné
Maj-Britt Ryman
Eva-Bodil Jaxmo

Kontakta styrelsen via kansliets e-post: info@srfmalmo.se