Tre deltagare på Hagaberg
Ett av våra prioriterade områden är friskvård. Vi försöker ordna aktiviteter utomhus såväl som inomhus. Här är en glimt från en aktivitet på Hagaberg.

Aktuellt hos oss


Här kan du läsa om vår verksamhet inom Synskadades Riksförbund Stockholms Stad. Under huvudrubriken Medlemsaktiviteter kan du läsa om våra sociala och medlemsinriktade aktiviteter. Under Studier kan du läsa om våra studiecirklar.

2018-05-15

Glöm inte att anmäla dig till valcafé Synpunkten!

Valet i september närmar sig med stormsteg och SRF Stockholms stad och Gotlandssalen besöks nu av stadens förtroendevalda. Här har du som medlem möjlighet att ställa frågor och utkräva ansvar.

Den 22 maj klockan 18-21 får vi besök av majoriteten i Stadshuset, med bland andra Torun Boucher, vänsterpartist och tillförordnat äldreborgarråd, Rana Carlstedt, socialdemokrat och ledamot i Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor och Martin Hansson, miljöpartist och ordförande för Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor.

Exakt en vecka senare, den 29 maj klockan 18.00-21, kommer oppositionen, med Ann-Katrin Åslund, liberal ledamot i kommunfullmäktige och äldrenämnden, Dennis Wedin, moderat gruppledare i äldrenämnden, Ewa-Marie Ås, kristdemokrat och ledamot i Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor och Daniel Sunesson, landstingspolitiker och kandidat till Sveriges Riksdag.

Anmälan görs till e-post anmalan@srfstockholm.se eller tel 08-452 22 00.

Varmt välkommen!

 

2018-04-03

Uppdatering om ledsagningen i Stockholms stad:

För en vecka sedan klubbades stadens nya, reviderade riktlinjer för ledsagning i socialnämnden och nu kommer de att gå ut på remiss för att sedan slutligen beslutas av kommunfullmäktige.

Denna version är en klar förbättring av det förslag som skulle ha klubbats i februari, med tydligare skrivning om skillnaden mellan ledsagning och följeslagare och en bredare ansats vad gäller ledsagningens ändamål.

Alltså ett stort steg i positiv riktning i kampen för rätten till ledsagning på brukarens villkor!

Vid frågor eller funderingar, kontakta ombudsman Sandra Lindquist på 08-452 22 01 eller e-post sandra.lindquist@srfstockholm.se

  1. Medlemsaktiviteter

  2. Internationellt besök

  3. Årsmöte 2018