Tre deltagare på Hagaberg
Ett av våra prioriterade områden är friskvård. Vi försöker ordna aktiviteter utomhus såväl som inomhus. Här är en glimt från en aktivitet på Hagaberg.

Aktuellt hos oss

Här kan du läsa om vår verksamhet inom Synskadades Riksförbund Stockholms Stad. Under huvudrubriken Medlemsaktiviteter kan du läsa om våra sociala och medlemsinriktade aktiviteter. Under Studier kan du läsa om våra studiecirklar.

Synskadades Riksförbund Stockholms stad kräver att Högersväng vid rött och allgrönt för cykeltrafik stoppas

Synskadades Riksförbund Stockholm stad har med stigande förvåning tagit del det förslag till beslut som ska läggas fram till Trafiknämnden på torsdag den 15 november 2018.

Den första förändringen ska göra det tillåtet för cyklister att cykla höger i korsningar även om trafikljuset lyser rött. Den andra förändringen kallas för allgröna korsningar. Det innebär att under den tid cyklisterna har grönt ljus har alla övriga trafikanter rött, något som leder till längre väntetider för alla utom cyklisterna.

Utredningen har velat undersöka huruvida förändringarna kan ge ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cykeltrafiken och man föreslår i utlåtandet att försök av detta slag bör göras i Stockholms stad. Vi menar att det inte råder någon tvekan om att förslagen leder till ökade flöden och ökad framkomlighet för cyklister, det behövs det ingen utredning för att besvara. Men på vems bekostnad sker det?

Detta, visar det sig, får vi inget svar på. Vi kan konstatera att det framlagda tjänsteutlåtandet saknar tillgänglighetsperspektiv i sin helhet.

Det saknas även en risk- och konsekvensanalys som tar avstamp i gångtrafikanters trygghet. Alla som någonsin gått på en gata i Stockholms vet hur osäker man känner sig som oskyddad gångtrafikant. Om man då dessutom har en synskada så ökas den osäkerheten mångfalt.

Vi inser stadens vilja att göra det enklare att cykla och därmed öka cykelanvändandet i staden. Det är både hälsofrämjande och miljövänligt. Däremot undrar vi varför det måste ske på bekostnad av oskyddade och utsatta gångtrafikanter?

En så här viktig tillgänglighetsfråga kan och bör inte forceras genom nämnden utan en utredning värd namnet. Synskadades Riksförbund Stockholm stad kräver att försöken stoppas och att ärendet återremitteras Trafikkontoret. 

 

Extra ledsagning vid valet

En person som är beviljad ledsagning behöver inte ta av de timmar som de fått enligt sitt biståndsbeslut för att gå och rösta. Utföraren ska istället fakturera valnämnden för den tid det tar. Socialförvaltningen på stadsdelen är ansvariga för detta.

Om du av någon anledning inte kan ta dig till ett röstmottagningsställe kan du antingen budrösta, och då krävs ett bud och ett vittne. Du kan också beställa en ambulerande röstmottagare, genom att ringa 08-508 295 00 när förtidsröstningen har startat. Det innebär att det kommer hem två röstmottagare till dig och tar emot en förtidsröst.

 

Valnämnden kommer till SRF Stockholms Stad och informerar

Snart är det dags att rösta i 2018 års val och föreningens arbetsgrupp för valfrågor har bjudit in Stockholms valnämnd för att våra medlemmar ska få information om hur valet går till.

Det handlar om de praktiska frågorna kring valet. Vi kommer till exempel att få reda på vilka olika möjligheter som finns att rösta, vilken tillgänglighet som ska finnas i vallokaler och på valsedlar, och hur man får sin extra ledsagartid tilldelad.

Måndag 27 augusti kl 18.00 kommer Roger Wihlborg från Stockholms valnämnd till Gotlandssalen för att informera och svara på frågor. Från kl 17.30 serveras smörgås och kaffe/te. Anmäl dig senast 20 augusti om du vill ha fika – annars är det givetvis öppet att komma ändå! Anmälan görs till e-post: anmalan@srfstockholm.se eller till telefon 08-452 22 00.

 

Manifestation om ledsagning

Om du missade SRF Stockholms stads manifestation utanför Stadshuset den 11 juni och inte har läst artikeln i På Tal Om Stockholm, så kommer den här:

LYSSNA HÄR

2018-06-13

Den 11 juni klubbades äntligen de reviderade riktlinjerna kring ledsagning i kommunfullmäktige och vår manifestation utanför Stadshuset bjöd fint väder och bra uppslutning från oss i SRF Stockholms stad.

Inne på kommunfullmäktige följde en engagerad och relativt insatt debatt om sakfrågan - ledsagning.

Debatten kring ledsagningen, som ni kan ta del av i länken nedan, är en vinst för föreningens arbete och också en vinst för synskaderörelsen i stort. Det visade att en fråga som är avgörande för en mindre del av befolkningen ändå kan få ta stor plats i Stadshuset.

Men det betyder inte att kampen är över, långt därifrån. Det här är bara det första steget mot en fri ledsagning där brukaren har makten. Med hårt arbete och en tro på att vi kan förändra går vi framåt!

Här är länken till ljudupptagningen från kommunfullmäktige 11 juni 2018: 

Vid frågor, kontakta Sandra Lindquist, intressepolitisk ombudsman, på telefonnummer 08-452 22 01 eller e-post: sandra.lindquist@srfstockholm.se

 

2018-04-03

Uppdatering om ledsagningen i Stockholms stad:

För en vecka sedan klubbades stadens nya, reviderade riktlinjer för ledsagning i socialnämnden och nu kommer de att gå ut på remiss för att sedan slutligen beslutas av kommunfullmäktige.

Denna version är en klar förbättring av det förslag som skulle ha klubbats i februari, med tydligare skrivning om skillnaden mellan ledsagning och följeslagare och en bredare ansats vad gäller ledsagningens ändamål.

Alltså ett stort steg i positiv riktning i kampen för rätten till ledsagning på brukarens villkor!

Vid frågor eller funderingar, kontakta ombudsman Sandra Lindquist på 08-452 22 01 eller e-post sandra.lindquist@srfstockholm.se

  1. Medlemsaktiviteter

  2. Internationellt besök

  3. Årsmöte 2018

  4. GDPR ditt nya dataskydd

  5. Höstmöte 2018

  6. Årsmöte 2019